slideshow 1

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

EAS tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures viiest strateegilisest eesmärgist:

  • rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtteid;
  • Eesti ettevõtete suurem ekspordivõimekus ja rahvusvahelistumine;
  • ettevõtete suurem tootearendus- ja tehnoloogiline võimekus;
  • suuremad turismitulud;
  • piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 3,4 miljardit eurosest (53 miljardi kroonisest) struktuuriabist Eestile EASi rakendada 784 miljonit eurot (12 miljardit krooni).

Uurige lähemalt EAS kodulehelt: www.eas.ee