slideshow 1

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

Visioon

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu visioon on olla juhtiv ning ühtseid väärtusi kandev koolitus- ja konsultatsioonifirmasid liitev organisatsioon.

Missioon

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu missioon on toetada organisatsioonide ja inimeste arengut, väärtustades kvaliteeti ja ausat konkurentsi.

Põhikiri

Põhikiri 

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks 

Kvaliteedinõuded

Kvaliteedinõuded