slideshow 1

Eesti Kvaliteediühing ja Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) teevad koostööd koolitus- ja konsultatsioonifirmadele kvaliteedi miinimumnõuete väljatöötamisel.

Eilsel KFL juhatuse liikmete kohtumisel Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimehe Tiia Tammaruga saavutati koostöökokkulepe kvaliteedi miinimumnõute väljatöötamiseks koolitus- ja konsultatsioonifirmadele. Aluseks otsustati võtta spetsiaalselt koolitusfirmade jaoks väljatöötatud  ISO: 29990 standard.Mitmel Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) liikmel on olemas oma kvaliteediüsteem, sh ISO või oma firmas kasutuselolev süsteem. Eesmärgiks on, et kõik KFL-i liikmed teeksid pidevalt tööd oma kvaliteedi parendamise nimel.  Selliste miinimumnõuete kehtestamise vajalikkuses ja nende järgmises on üksmeel KFL-i liikmete hulgas olemas. Samas on ka tervitatav, kui KFL-i mitte kuuluv koolitus- ja konsultatsioonifirma otsustab järgida neid põhimõtteid. Suurem rõhk koolitus- ja konsultatsiooniteenuste kvaliteedile aitab kaasa kauboikapitalismi ilmingute vähenemisele Eesti koolitus- ja konsultatsiooniturul.