slideshow 1

Eesti Koolitusfirmade Liit valis uue juhatuse

Eesti Koolitusfirmade Liidu üldkoosolekul, mis toimus 8. märtsil, 2013.a., otsustati taasaktiveerida liidu tegevus, kinnitati uued tegevussuunad ja valiti uus juhatus. Juhatuse liikmeteks valiti Peeter Puskai, Kaido Vestberg ja Mati Ilisson. Üldkoosolek otsustas võtta vastu kaks uut liiget, kelleks on Mercuri Eesti ja Wilson Learning Estonia.