slideshow 1

Eesti Koolitusfirmade Liit uueneb

Eesti Koolitusfirmade Liidu 01. mail toimunud töökoosolekul käsitleti edasisi tegevussuundadega seonduvat. Eelkõige keskenduti organisatsiooni arengu, teenuste kvaliteedi ja eetika teemadele.  Püstitati eesmärgid 2013.a. tegevuste osas, millest olulisemad on eetikakoodeksi  ja kvaliteedialaste lähtekohtade väljatöötamine, tegevused klientide teadlikkuse tõstmiseks ning liikmeskonna suurendamine. Otsustati alustada põhikirja muutmise protsessi, nimetades Eesti Koolitusfirmade Liit ümber Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liiduks.