slideshow 1

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolek kinnitas kvaliteedi- ja eetikanõuded ning valis uue juhatuse.

18. veebruaril Tallinnas toimud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul võeti vastu eetikakoodeks, kinnitati kvaliteedinõuded ja valiti uus juhatus.

Dokumentide vastuvõtmisega ühtlustati erinevate firmade poolt kasutusel olnud eetika- ja kvaliteetinõuded. Juhatuse liige Kaido Vestbreg:  „See oli kauaoodatud samm, et olla senisest veelgi usaldusväärsem partner oma klientidele.  Me usume, et nende printsiipidega ühinevad ka teised antud valdkonnas tegutsevad ettevõtted“.

Juhatuse liikmeteks valiti Kaido Vestberg, Aleksander Kotchubei ja Mati Ilisson.

Tutvu eetikakoodeksiga siin  ning kvaliteedinõuetega siin