slideshow 1

Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega

27. mail toimus KFL juhatusel kohtumine HTM esindajatega. Kohtumisel esitleti KFL tegevuse prioriteete ja 2013 aasta tegevuskava ning uut juhatuse koosseisu. Arutati võimalikke koostöövõimalusi ning olukorda Eesti täiskasvanuhariduses. Kõne all oli EL uue finantsperioodi rahastamine.

Ministeeriumi poolt osalesid kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja hr. Andres Pung ja asejuhataja pr. Terje Haidak