slideshow 1

Kuidas teha õigeid otsuseid planeerimisel ja planeeringute elluviimisel

Ehitusseadustiku rakendamisel tuleb kohalikul omavalitsusel läbi viia mitmeid menetlusi, sh otsustada ehitus- ja kasutusloa andmine, keskkonnamõju hindamise algatamine, ehitus- ja kasutusloa kehtetuks tunnistamine jms.

Sellistel juhtudel tulenevad üldised menetluse reeglid haldusmenetluse seadusest, sest ehitusseadustik sätestab vaid mõned ehitusvaldkonnale omased juhised.

Koolituse “Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel” sihtrühm on:

  • kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste ja ehitamise ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine;
  • kinnisvaraarendajad;
  • kinnisasja omanikud jt.

Koolituse “Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel ” eesmärgiks on osalejatele tutvustada haldusmenetluse seaduse rakendamist ja koos mõju teistele seadustele.

Koolituse käigus saab teada:

  • millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel;
  • kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada.

Koolituse käigus käsitletakse muu hulgas seda, mida tuleb tähele panna planeeringute koostamise käigus planeeringu koostamiseks ja elluviimiseks halduslepingute sõlmimisel.

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Järgmine koolitus “Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel” toimub 11/03/2019 kell 10.00-16.15 (7 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

  • Koolitus Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel 99  €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi.
  • Koolitus Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel + käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” – 110 €, hinnale lisandub käibemaks.

NB! Täiendavalt soovitame koolitusi:

  • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

 

Koolituse tellimiseks palun: