slideshow 1

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

Kuigi juba eelmise aasta aprillist käivitus ehitisregistri elektrooniline menetlus, ei ole laiem üldsus sellega veel kohanenud. Koolituse eesmärk on seda küllaltki keerulise ülesehitusega registrit lähemalt vaadelda ning ühiselt mõtteid jagada, kuidas süsteem paremini toimima saada.

Vaatluse alla tuleb nii ehitisregistri õiguslik regulatsioon kui ka praktiline kasutusmugavus, sh tehakse näitlikke toiminguid ehitisregistri keskkonnas.

Päeva teises pooles käime üle planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senise (kohtu-)praktika ning Eesti suurima kohaliku omavalitsuse uued suunad ehitusprojektide ja planeeringute menetlemisel.

Koolituse “Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika” sihtrühm on:

 • projekteerimis- ja ehitusettevõtetted;
 • kinnisvaraarendajad;
 • maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud;
 • arhitektid;
 • kohtutäiturid ja pankrotihaldurid;
 • maaklerid ja eraisikud, kes teevad tehinguid ehitusjärgus olevate kinnisvaraobjektidega.

Koolituse “Ehitisregistri elektrooniline menetlus” eesmärk on:

 • selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu;
 • tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist, sh Tallinna linna valdkonna uusi menetluskordi;
 • anda ülevaade Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest.

Koolituse käigus saab teada:

 • kuidas on üles ehitatud ja kuidas kasutada elektroonilist ehitisregistrit;
 • kuidas on rakendunud uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik, sh mis on olulisemad kitsaskohad ja kuidas neid ületada;
 • kuidas toimib sellest aastast ehitusprojektide ja planeeringute menetlus Tallinna linnas;
 • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Koolitusel saad teada järgmist.

 • Koolitusel osalenu oskab kasutada ehitisregistrit, sh teab, kuidas toimib teatiste, lubade ja projekteerimistingimuste elektrooniline menetlus.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet detailplaneeringu menetluses sõlmitavatest lepingutest ning Tallinna linna uutest menetluskordadest antud valdkonnas.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest.
 • Järgmine koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika” toimub 03/10/2018 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi).
 • Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Hind

 • Koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus”   129  €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
 • Koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus”+ käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” – 139 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitust tunnustab erialase vabakoolitusena Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

 

Koolituse tellimiseks palun: