slideshow 1

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Koolituse “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” sihtrühm on:

 • kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste ja ehitamise ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • kinnisvaraarendajad;
 • kinnisasja omanikud jt.

Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse, ehitusseadustik ei reguleeri.

Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub enne ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.

Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.

Riiklik järelevalve on vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja tagada seeläbi ohutum elukeskkond.

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada:

 • millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte;
 • mida järelevalvemenetluses saab kontrollida;
 • kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia;
 • millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks.

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

 • Koolitusel osalenu saab aru ja teab millal, kuidas ja miks algatatakse  järelvalvemenetlus.
 • Koolitusel osaleja teab  millised on erinevad järelevalve liigid.
 • Koolitusel osaleja on informeeritud erimevatest järelevalve meetoditest.
 • Koolitusel osaleja oskab vaidlustada talle tehtud ettekirjutust.

Järgmine koolitus “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” toimub 05/12/2018 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Hind

 • Koolitus Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle 99  €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
 • Koolitus Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle + käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” – 110 €, hinnale lisandub käibemaks.

NB! Täiendavalt soovitame koolitusi:

 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

 

Koolituse tellimiseks palun: