slideshow 1

EBS JKK: Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® praktikas (Foundation tase)

PRINCE2® on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. Alates selle meetodi loomisest 1989. aastal on see leidnud laialdast ja edukat rakendamis nii avalikus- kui erasektoris üle maailma. 

PRINCE® sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes.

PRINCE2® praktikas on rahvusvaheline sertifikaadi programm, mille edukal läbimisel omandatakse PRINCE2® projektijuhtimise kutsetunnistus.
PRINCE2® praktikas on kahe osaline - Fountation tase (3 päeva) + Practitioner tase (2 päeva).

Toimumise aeg:
PRINCE2® Foundation 12.-14.12.2017
PRINCE2® Practitioner 16.-17.01.2018

Esimese mooduli (Foundation) jooksul saavad koolitatavad teadmised PRINCE2® metoodikast ja võimaluse peale koolitust sooritada Foundation taseme eksam.
Teise mooduli (Practitioner) jooksul antakse osalejate teadmised ja oskused metoodika rakendamiseks praktikas ning koolituse lõpus on võimalik sooritada Practitioner taseme eksam.

Vaata programmi kohta täpsemalt SIIT