slideshow 1

Kohtumine Töötukassa juhtidega

17.06 toimus KFL juhatuse kohtumine Töötukassa juhatuse esimehe hr. Meelis Paaveliga ning Töötukassa valdkonna juhtidega. Kohtumise eesmärgiks oli leida vastastikuseid võimalusi kvaliteetse- ja usaldusväärse koolitusteenuse hankimisel.

Käsitletud küsimuste ring oli lai, tähtsamateks teemadeks olid koolituse kvaliteedi saavutamise võimalused hangetes ning koolituste õppematerjalide päritolu puudutavad teemad. Lepiti kokku selles, et KFL saadab neis küsimustes omad nägemused.

Arutati ka hangetega liituvaid muid küsimusi: Töötukassa hangete korra muutmist avalikuks, hangete läbiviimist 2 etapilisena, hangete hindamise võimalikke kriteeriumeid ning hangete avaliku avamise võimalusi.