Tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.


Liikmed

WL Estonia
WL Estonia OÜ on konsultatsiooni- ja koolitusettevõte, mis toetab organisatsioone nende strateegiate
väljatöötamisel ja elluviimisel. Aitame kaasa tulemuslikkuse parandamisele läbi juhtimise, müügi,
klienditeeninduse, meeskonnatöö ja töötajate individuaalse tõhususe tõstmise. Meie konsultantidel on
laialdased teadmised ja kogemused erinevate ettevõtete nõustamisel ja töötajate
arendamisel.

Mati Ilisson, Mati.Ilisson@wlestonia.ee
www.wlestonia.ee

Belbin Eesti

Belbin Eesti peamiseks tegevuseks on meeskondade ja juhtide arendamine, et aidata neil saavutada
parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise ja varjatud potentsiaali leidmise. Belbin Eesti koolitused
ja treeningud lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja kogu meeskonna pingutust. Treeningud ja
koolitused aitavad leida võimalusi, kuidas paremini ära kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku
potentsiaali nii, et kõik osapooled oleksid edukamad. Belbin Eesti on Belbin Associates’i ainuesindaja
Eestis ning kasutab nii nõustamisel kui
treenimisel Belbini meeskonnarollide mudelit koos analüüside ja konsultatsiooniga. Belbin Eesti viib
läbi koolitusi ja treeninguid järgmistel teemadel:

 • Meeskond ja koostöö – usaldus, kommunikatsioon, meeskonnatöö, muutused, meeskonnatöö harjumuste
  kujunemine ja muutmine
 • Meeskonnarollid – Belbini 9 meeskonnarolli, inimeste tugevused ja nõrkused, pühendumus,
  meeskonna tugevused ja varjatud potentsiaal, töökoha profiil, meeskonnarollide praktiline
  kasutamine
 • Meeskonna juhtimine – edukas juht, isiklikud tugevused ja nõrkused, isiklik juhtimisstiil,
  motiveerimine ja pühendumus
 • Enesekehtestamine ja kindel stiil – inimeste mõjutamine, kindla suhtlemisstiili arendamine,
  konfliktide ennetamine ja lahendamine

Belbin Eesti on KFL’i liige alates 2016. aastast.
Mats Soomre – asutaja, juhtivtreener. Tel:+372 5016878, mats@belbin.ee
www.belbin.ee

Levellab
LevelLab on äri- ja personaliarendusele suunatud ettevõte.
Viime läbi uuringuid, analüüse ja koolitusi ning pakume IKT arendusteenuseid.
Koolitusvaldkonnas on meie fookuses positiivse töökliima loomine, enese- ja ajajuhtimine,
äri- ja juhtimiseetika, konfliktijuhtimine ja töökiusamise ennetus, emotsioonidega toimetulek tööl,
juhtimine- ja meeskonnatöö, protsesside modelleerimine ja juhtimine,
kontoritarkvara professionaalne kasutamine.
Koduleht: www.levellab.ee
EBS Executive Education
EBS Executive Education on juhtimisalast täienduskoolitust pakkuv ettevõte. Oleme Eesti turul üks
vanimaid ja hinnatud koolituspartner juba 30 aastat, koolitades oma programmides keskmiselt 650 juhti
aastas.

EBS Executive Education tegevusvaldkonnad:

 • Executive MBA programm, mis on mõeldud kõrgharidusega juhtimiskogemusega tippjuhtidele, et
  valmistada neid ette edukaks tegutsemiseks rahvusvahelises majandusruumis. Lisaks viime
  välisülikoolide Executive MBA gruppidele läbi välismooduleid Eestis ja ka vastupidi.
 • Arenguprogrammid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele.
 • Coaching´u-programmid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele, koolitajatele, coach’idele,
  treeneritele ja konsultantidele nii individuaalselt kui meeskonnale.
 • Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed koolitused – pakume organisatsioonisisese koolituse
  korraldamise täisteenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva
  koolituse.
 • Hindamisvahendid ja meetodid, mis võimaldavad tulemuslikumalt juhtida ja motiveerida töötajaid.
 • Sertifitseerimised – Academy of Executive Coaching (AoEC, UK, www.aoec.com) litsentsitud partner
  ja ainuesindaja Eestis; Hogan Assessment Systems sertifitseeritud partner, projektijuhtimise
  sertifikaadiprogrammi PRINCE 2® PEOPLECERT poolt akrediteeritud esindaja Eestis ja IPB Partners
  OÜ poolt sertifitseeritud DiSC® esindaja.

EBS Executive Education on KFLi asutajaliige aastast 2008.
Mare Tolli, kliendisuhete juht. Tel: +372 6651 356, mob:+372 5309 6446 mare.tolli@ebs.ee
www.ebs.ee/executive-education

Juunika Koolitus
Üle 20 aasta koolitamiskogemust. Täiskasvanute koolitamist alustasime 1997. aastal Tartus. Alguses
tegutsesime FIE-na, 2002. aastal loodi osaühing Juunika Koolitus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti.
Pakume erinevaid ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, arengu- ja
juhtimisalaseid koolitusi. Juunika Koolitus kuulub Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade
Liitu.

Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada
spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada
kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele
ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku
arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad
kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

www.juunika.ee

BCS Koolitus
BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS
Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

 • täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid – Ettevõte pakub koolitusi lõppkasutaja
  professionaalse arvutikasutamise, IT haldamise ja IT arenduse teemadel. BCS Koolitus omab
  Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse tiitlit (Silver Learning Competency)
 • sertifitseerimised – Kool on IT teadmisi sertifitseeriva Pearson Vue eksamikeskus ning
  arvutikasutajate oskusi hindava ECDL’i eksamikeskus.
 • suuremahuliste koolitusprojektide juhtimine ja seminaride läbiviimine – BCS Koolitusel on Eesti
  koolitusettevõtetest suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. Firma oli Vaata
  Maailma SA poolt ellu kutsutud enam kui 100 000 inimese arvuti- ja interneti algkoolituse üheks
  projektijuhiks. Viimastel aastatel on BCS Koolitus läbi viinud kümneid koolitusprojekte mitme
  tuhande koolitatavaga igal aastal.
 • IT spetsialistitaseme kutse andmine – BCS Koolitus on aastast 2010 Haridus- ja
  Teadusministeeriumi poolt tunnustatud IT spetsialisti I ja II tasemekutse andja.

BCS Koolitus on KFLi liige alates 2015. aastast.
Anni Sild, koolitusjuht. Tel: 680 6880; anni.sild@bcs.ee
www.bcskoolitus.ee

Meta-Profit

Meta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud koolitus- ja konsultatsiooniettevõte. Meie peamisteks
tegevusvaldkondadeks on:

 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid. Juhtkondade nõustamine, individuaalne coaching.
 • Müügi- ning teeninduskoolitused.
 • Meeskonnatöö – ning suhtlemiskoolitused.
 • Stressi- ning enesejuhtimiskoolitused.
 • Diagnostika ja uuringud – personali kompetentside hindamine, rahulolu-uuring jms.
 • Individuaalkonsultatsioonid – ja teraapia.
 • Isiksuse arengu kursused – NLP.

Meta-Profit OÜ on KFLi liige alates 2010. aastast.
Anu Kaiv, müügijuht. Tel: 56 330 306; anu@metaprofit.ee
www.metaprofit.ee

EMI EWT
EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav
eraõppeasutus Eestis. EMI EWT avas oma uksed juba 80-ndate lõpus ning eelmise sajandi viimastel aastatel
hoiti juhtivaid positsioone ajalehe „Äripäeva” koolitusfirmade TOPis.
Möödunud aastate jooksul on EMI EWT tegevusvaldkond laienenud ning väliskaubanduse õppesuunale on
lisandunud nii juhtimise kui finantsjuhtimise, äriõiguse, turunduse ja müügitöö ning riigihangete
õppesuunad, samuti korraldatakse rahvusvahelisi äri- ja koolitusreise. Välja on töötatud arvukaid
uudseid ja kaasaegseid teadmisi ning trende edasiandvaid õppekursuseid, ainukese õppeasutusena Eestis
väljastati FIATA diplomit ning ettevõtte osaleb aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, sh Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) töös.

www.emiewt.ee

Meeskonnatreeningute Agentuur

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on 2002 aastal loodud koolitusettevõte. Meie koolitusprogrammid
põhinevad kogemusõppe meetodil ning põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Meeskonna- ja koostöökoolitused
 • Hajusmeeskondade praktilised treeningud
 • Organisatsiooni kultuuril ja väärtustel põhinevad koolitused.
 • Konkreetse organisatsiooni hetkeseisu vajadustest lähtuvad juurutusprogrammid.
 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid.
 • Motivatsiooni ja enesekehtestamise koolitused.
 • Müügi-ning teeninduskoolitused.

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on KFLi asutajaliige.
Donald Aik Sild, tegevjuht. Tel: 52 330 022; mad@mad.ee
WWW.MAD.EE

Mercuri International Eesti

Mercuri International Eesti on üks osa rahvusvahelisest koolitus- ja konsultatsioonifirmast Mercuri
International. Mercuri on rahvusvaheline tipptegija, koolitades ja nõustades inimesi ja organisatsioone
kliendisuhete juhtimise valdkonnas enam kui 50 riigis. Esimesed koolitused viidi Eestis Mercuri nime all
läbi juba 1989. aastal.

Mercuri kompetentsivaldkondadeks on:

 • Juhtimine – juhtida saab objektide vahelisi protsesse. Tulemuse saavutamise eelduseks on
  soorituse juhtimine ja pädevuse arendamine.
 • Müük – teise osapoole mõjutamine endale soodsate otsuste saamiseks. Me kõik mõjutame teisi. Me
  kõik oleme müügis, soovime me seda või ei.
 • Teenindus – klienditeenindus on firma visiitkaart. Organisatsioonisisene teenindus on koostöö
  eelduseks.

Pakume klientidele avatud ja firmasiseseid koolitusi ning ka konsultatsiooni. Mercuri kvaliteeti on
tunnustatud rahvusvaheliselt tiitlitega:

 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2012-2018 (Training Industry Inc.)
 • “Soositud strateegiline koostööpartner igale ettevõttele, kelle eesmärk on edendada
  rahvusvahelist müügitööd” (ES Research Inc. eksperthinnang)
 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2011-2018 (Selling Power – Success strategies for
  sales management)

Mercuri on KFLi liige alates 2013. aastast.
Kaido Vestberg, konsultant, juhtiv partner. Tel:+372 56 806 868, kaido.vestberg@mercuri.ee
www.mercuri.ee

MOST ÄRIKOOL
MOST on ettevõtete grupp, mis aitab arendada ettevõtlust, suurendada oma klientide äri kasumlikkust ja täiendada teadmisi.
MOST Ärikooli fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:

 • Täiskasvanute digiturunduse koolitused
 • MOST Ärikool pakub koolitusi nii SMM-spetsialisti (edendamine Facebookis ja Instagramis, turunduse strateegia väljatöötamine, müügikampaaniate seadistamine) kui Internetiturunduse juhi (edendamine Internetis, Googles ning Sotsvõrgudes, müügilehtri välja töötamine, vestlusbotide ning automaatlehtide seadistamine, müügikampaaniate välja töötamine ning ellu viimine) koolitused.

 • Keeltekursused
 • MOST Ärikool pakub nii Eesti keele (A2, B1 ja B2 taseme) kui ka Inglise ärikeele koolitused.

 • Konverentside korraldamine
 • Most Ärikool tegeleb konverentside korraldamisega. Konverentsid on pühendatud digiturundusele ja korraldatakse iga aasta.

 • Karjäärikeskus
 • Most Ärikoolis tegitseb karjäärikeskus mis teeb koostöö potentsiaalsete tööandjatega- Karjäärikeskuse abiga s´leiavad MOSt Ärikooli lõpetajad tööd digiturunduse valdkonnas.

  MOST Ärikool on KFLi liige alates 2019. aastast.
  Valeria Metsallik, õppekorralduse spetsialist. Tel: +372 555 25 361; valeria@most.ee / most@most.ee

  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
  Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku
  täiskasvanute erialase täienduskoolituste ja arendustegevuste teostamisel vajalikus mahus ja sobivas
  vormis. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents
  teemavaldkondades:

  • Täiskasvanute erialased täienduskoolitused, konsultatsioonid juhtimine, koolitusprotsessi
   juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, raamatupidamine, õigus, psühholoogia,
   kommunikatsioon, müük ja teenindus ning koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele
   printisiipidele tuginedes.
  • Organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste sisseostmise teenus (outsourcing)
   Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine Koolituste korraldamine ja koordineerimine
  • Sisekoolitussüsteemi loomine, arendamine ja juhtimine.

  Annika Allikas, koolitus- ja arendusjuht. Tel: +372 6489000, annika.allikas@excellence.ee
  www.excellence.ee

  ÄRIPÄEVA AKADEEMIA
  Äripäeva Akadeemia sai alguse 4. oktoobril 2006, mil alustas tööd Äripäeva koolituskeskus.
  Oleme ettevõtliku inimese partner tema isiklikus ja professionaalses arengus.
  Korraldame kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Meie valikust leiab nii ühe- ja kahepäevaseid koolitusi kui ka mitme kuu vältel kestvaid pikemaajalisi arenguprogramme erinevates valdkondades, nagu juhtimine, isiklik areng, suhtlemisoskused, turundus ja müük, finantsjuhtimine, jpm.
  Äripäeva Akadeemia on KFLi liige alates 2019. aastast.

  Külli Duubas, Äripäeva Akadeemia juht. Tel. 667 0439;
  kulli.duubas@aripaev.ee

  Kiida teenindajat
  —————- Kiida teenindajat …. ———————-
  Areng
  —————- Areng ———————-
  Turundustreff
  —————- Turundustreff ———————-
  SELF II
  SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja
  meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega. SELF II põhilisteks tegevusvaldkondadeks
  on:

  • juhtimiskoolitused, juhtide arenguprogrammid, juhtide coaching ja konsulteerimine;
  • muudatuste juhtimise ja meeskonna juhtimise alased arendustegevused (koolitused, coachingud,
   protseduuride loomine);
  • meeskonna- ja koostöötreeningud;
  • enesekehtestamis- ja läbirääkimistreeningud;
  • enesejuhtimise ja psühholoogilise kapitali kasvatamise teemalised koolitused;
  • supervisioonid, grupicoachingud inimeste, meeskondade ja organisatsioonide ergastamiseks ja
   arengu toetamiseks;
  • personaliuuringud (juhtide hindamine, 2700 / 3600 tagasisideuuringud, rahulolu-uuringud jm).

  Meie koolitajatel-konsultantidel on täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutsed ning coachi
  kvalifikatsioon.

  SELF II on KFLi liige alates 2008. aastast.
  Marta Pedak, büroojuht. Tel: 742 0343; self@self.ee
  www.self.ee

  SPEAKSMART (WWW.SPEAKSMART.EE)
  SpeakSmart on sotsiaalne koolitusettevõte, mille eesmärk on juurutada ratsionaalset ja argumenteeritud suhtlust nii organisatsioonides kui ka ühiskonnas laiemalt.
  SpeakSmarti peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad:

  • Avalikud ja tellimuskoolitused meeskondadele ning konsultatsioonid kriitilise mõtlemise, argumenteeritud juhtimise, müügi- ja läbirääkimisoskuste, esinemisoskuste ja – ärevuse valdkondades.
  • Arutelude disain ja juhtimine ettevõtte sisekoosolekutest hübriidkonverentsideni. Lisaks viime läbi koolitusi modereerimisoskuste arendamiseks.
  • Argumentide kaardistamine ettevõtte sagedamini kasutatud väidete tõestamiseks põhjaliku tõestusmaterjali ja selgitustega, et organisatsiooni poolt kasutatavad argumendid oleksid sisukad ja tugevad.
  • Ratsionaalse organisatsioonikultuuri arendamine (arutelutava loomine, koosolekukultuuri muutmine, organisatsiooni väitlusklubi, esinemisoskuste arendamine jt). Näiteks olime partneriks Maksu- ja Tolliametile argumenteeritud tööalast suhtlust arendamisel projektis “EL eesistumise meeskonna loomise ja arenduse projekt”, mis pälvis 2017. aastal PARE Parima personalijuhtimise projekti tiitli.

  SpeakSmart on KFLi liige alates 2020. aastast.
  Kontakt: Kerli Kalk, tegevjuht, kerli.kalk@speaksmart.ee