Tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid. Eesti Koolitusfirmade Liit toetab Eesti täiskasvanute koolituse arendamist ja kättesaadavuse tagamist, aitab kaasa Eesti koolitusfirmade arenguks soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisele, esindab ja kaitseb liikmeskonna huve.


Liikmed

WL Estonia
WL Estonia OÜ on konsultatsiooni- ja koolitusettevõte, mis toetab organisatsioone nende strateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel. Aitame kaasa tulemuslikkuse parandamisele läbi juhtimise, müügi, klienditeeninduse, meeskonnatöö ja töötajate individuaalse tõhususe tõstmise. Meie konsultantidel on laialdased teadmised ja kogemused erinevate ettevõtete nõustamisel ja töötajate arendamisel.     

Mati Ilisson, Mati.Ilisson@wlestonia.ee
www.wlestonia.ee

Belbin Eesti    

Belbin Eesti peamiseks tegevuseks on meeskondade ja juhtide arendamine, et aidata neil saavutada parimaid tulemusi läbi harjumuste muutumise ja varjatud potentsiaali leidmise. Belbin Eesti koolitused ja treeningud lähtuvad põhimõttest, et edu saavutamiseks on vaja kogu meeskonna pingutust. Treeningud ja koolitused aitavad leida võimalusi, kuidas paremini ära kasutada inimeste ja meeskondade tegelikku potentsiaali nii, et kõik osapooled oleksid edukamad. Belbin Eesti on Belbin Associates’i ainuesindaja Eestis ning kasutab nii nõustamisel kui treenimisel Belbini meeskonnarollide mudelit koos analüüside ja konsultatsiooniga. Belbin Eesti viib läbi koolitusi ja treeninguid järgmistel teemadel:

 • Meeskond ja koostöö – usaldus, kommunikatsioon, meeskonnatöö, muutused, meeskonnatöö harjumuste kujunemine ja muutmine
 • Meeskonnarollid – Belbini 9 meeskonnarolli, inimeste tugevused ja nõrkused, pühendumus, meeskonna tugevused ja varjatud potentsiaal, töökoha profiil, meeskonnarollide praktiline kasutamine
 • Meeskonna juhtimine – edukas juht, isiklikud tugevused ja nõrkused, isiklik juhtimisstiil, motiveerimine ja pühendumus
 • Enesekehtestamine ja kindel stiil – inimeste mõjutamine, kindla suhtlemisstiili arendamine, konfliktide ennetamine ja lahendamine

Belbin Eesti on KFL’i liige alates 2016. aastast.
Mats Soomre – asutaja, juhtivtreener. Tel:+372 5016878, mats@belbin.ee
www.belbin.ee

Change Partners
Change Partners toetab organisatsioone muudatuste elluviimisel, inimeste- ja meeskondade arendamisel, väärtuste ja strateegiate loomisel ning organisatsioonikultuuri arendamisel.Change Partnersi fookusvaldkonnad on:    

 • Muudatuste juhtimine – Oleme rahvusvaheliselt hinnatud muudatuste juhtimise arenduslahenduste looja Prosci® (USA) sertifitseeritud partner Baltimaades. Aitame suurendada organisatsioonide
  muudatusprojektide tulemuslikkust, rakendades terviklikku metoodikat ja parimal praktikal tuginevaid tööriistu.
 • Inimeste ja meeskondade arendamine – Oleme sertifitseeritud partner organisatsiooni arendusvahendite pakkujale Wiley (DiSC ja Five Behaviors).
 • Väärtuste ja strateegiate loomine, organisatsioonikultuuri arendamine – Teeme koostööd Skandinaavia konsultatsiooniettevõttega Implement Consulting Group ja oleme nõustanud mitme saja Eesti organisatsiooni väärtuste- ja strateegiaprotsessi.

Change Partners on KFLi liige alates 2011. aastast.
Ekke Sööt, partnerkonsultant. Tel: 5102368; ekke@changepartners.ee
www.changepartners.ee

EBS Executive Education
EBS Executive Education on juhtimisalast täienduskoolitust pakkuv ettevõte. Oleme Eesti turul üks vanimaid ja hinnatud koolituspartner juba 30 aastat, koolitades oma programmides keskmiselt 650 juhti aastas.     

EBS Executive Education tegevusvaldkonnad:

 • Executive MBA programm, mis on mõeldud kõrgharidusega juhtimiskogemusega tippjuhtidele, et valmistada neid ette edukaks tegutsemiseks rahvusvahelises majandusruumis. Lisaks viime
  välisülikoolide Executive MBA gruppidele läbi välismooduleid Eestis ja ka vastupidi.
 • Arenguprogrammid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele.
 • Coaching´u-programmid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele, koolitajatele, coach’idele, treeneritele ja konsultantidele nii individuaalselt kui meeskonnale.
 • Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed koolitused – pakume organisatsioonisisese koolituse korraldamise täisteenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva koolituse.
 • Hindamisvahendid ja meetodid, mis võimaldavad tulemuslikumalt juhtida ja motiveerida töötajaid.
 • Sertifitseerimised – Academy of Executive Coaching (AoEC, UK, www.aoec.com) litsentsitud partner ja ainuesindaja Eestis; Hogan Assessment Systems sertifitseeritud partner, projektijuhtimise sertifikaadiprogrammi PRINCE 2® PEOPLECERT poolt akrediteeritud esindaja Eestis ja IPB Partners
  OÜ poolt sertifitseeritud DiSC® esindaja.

EBS Executive Education on KFLi asutajaliige aastast 2008.
Mare Tolli, kliendisuhete juht. Tel: +372 6651 356, mob:+372 5309 6446 mare.tolli@ebs.ee
www.ebs.ee/executive-education

Juunika Koolitus
Üle 20 aasta koolitamiskogemust. Täiskasvanute koolitamist alustasime 1997. aastal Tartus. Alguses tegutsesime FIE-na, 2002. aastal loodi osaühing Juunika Koolitus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti. Pakume erinevaid ohutus- ja ametikoolitusi, koolitusi haridusasutustele ja raamatupidajatele, arengu- ja juhtimisalaseid koolitusi. Juunika Koolitus kuulub Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liitu.     

Juunika Koolituse eesmärgiks on pikaajalise professionaalse partnerina toetada ja innustada spetsialistide, juhtide ning organisatsioonide pidevat arengut. Meil on soov ja suutlikkus pidada kliendiga koolituse kavandamisel sisulist dialoogi, mis viib mõlemapoolsete vajaduste väljaselgitamisele
ning rahulolule. Koolitaja valikul on kasulik hinnata koolitajat kui organisatsiooni võimalikku arenduspartnerit. Hea arenduspartnerina oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

www.juunika.ee

BCS Koolitus
BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. BCS Koolituse fookusvaldkonnad, milles tagame tipptaseme ja –kvaliteedi on:    

 • täiskasvanute täiendkoolitused, konsultatsioonid – Ettevõte pakub koolitusi lõppkasutaja professionaalse arvutikasutamise, IT haldamise ja IT arenduse teemadel. BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse tiitlit (Silver Learning Competency)
 • sertifitseerimised – Kool on IT teadmisi sertifitseeriva Pearson Vue eksamikeskus ning arvutikasutajate oskusi hindava ECDL’i eksamikeskus.
 • suuremahuliste koolitusprojektide juhtimine ja seminaride läbiviimine – BCS Koolitusel on Eesti koolitusettevõtetest suurim kogemus mahukate koolitusprojektide läbiviimisel. Firma oli Vaata Maailma SA poolt ellu kutsutud enam kui 100 000 inimese arvuti- ja interneti algkoolituse üheks projektijuhiks. Viimastel aastatel on BCS Koolitus läbi viinud kümneid koolitusprojekte mitme tuhande koolitatavaga igal aastal.
 • IT spetsialistitaseme kutse andmine – BCS Koolitus on aastast 2010 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud IT spetsialisti I ja II tasemekutse andja.

BCS Koolitus on KFLi liige alates 2015. aastast.
Anni Sild, koolitusjuht. Tel: 680 6880; anni.sild@bcs.ee
www.bcskoolitus.ee

Meta-Profit    

Meta-Profit OÜ o­n 1996. aastal loodud koolitus- ja konsultatsiooniettevõte. Meie peamisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid. Juhtkondade nõustamine, individuaalne coaching.
 • Müügi- ning teeninduskoolitused.
 • Meeskonnatöö – ning suhtlemiskoolitused.
 • Stressi- ning enesejuhtimiskoolitused.
 • Diagnostika ja uuringud – personali kompetentside hindamine, rahulolu-uuring jms.
 • Individuaalkonsultatsioonid – ja teraapia.
 • Isiksuse arengu kursused – NLP.

Meta-Profit OÜ on KFLi liige alates 2010. aastast.
Anu Kaiv, müügijuht. Tel: 56 330 306; anu@metaprofit.ee
www.metaprofit.ee

EMI EWT
EMI EWT on üks vanimaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid ning esimene väliskaubandust õpetav
eraõppeasutus Eestis. EMI EWT avas oma uksed juba 80-ndate lõpus ning eelmise sajandi viimastel aastatel hoiti juhtivaid positsioone ajalehe „Äripäeva” koolitusfirmade TOPis. Möödunud aastate jooksul on EMI EWT tegevusvaldkond laienenud ning väliskaubanduse õppesuunale on
lisandunud nii juhtimise kui finantsjuhtimise, äriõiguse, turunduse ja müügitöö ning riigihangete õppesuunad, samuti korraldatakse rahvusvahelisi äri- ja koolitusreise. Välja on töötatud arvukaid uudseid ja kaasaegseid teadmisi ning trende edasiandvaid õppekursuseid, ainukese õppeasutusena Eestis väljastati FIATA diplomit ning ettevõtte osaleb aktiivselt erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, sh Pariisis paikneva Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) töös.    

www.emiewt.ee

    

Meeskonnatreeningute Agentuur    

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on 2002 aastal loodud koolitusettevõte. Meie koolitusprogrammid põhinevad kogemusõppe meetodil ning põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:

 • Meeskonna- ja koostöökoolitused
 • Hajusmeeskondade praktilised treeningud
 • Organisatsiooni kultuuril ja väärtustel põhinevad koolitused.
 • Konkreetse organisatsiooni hetkeseisu vajadustest lähtuvad juurutusprogrammid.
 • Juhtimiskoolitused ning arenguprogrammid.
 • Motivatsiooni ja enesekehtestamise koolitused.
 • Müügi-ning teeninduskoolitused.

Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ on KFLi asutajaliige.
Donald Aik Sild, tegevjuht. Tel: 52 330 022; mad@mad.ee
WWW.MAD.EE

Mercuri International Eesti    

Mercuri International Eesti on üks osa rahvusvahelisest koolitus- ja konsultatsioonifirmast Mercuri International. Mercuri on rahvusvaheline tipptegija, koolitades ja nõustades inimesi ja organisatsioone
kliendisuhete juhtimise valdkonnas enam kui 50 riigis. Esimesed koolitused viidi Eestis Mercuri nime all läbi juba 1989. aastal.

Mercuri kompetentsivaldkondadeks on:

 • Juhtimine – juhtida saab objektide vahelisi protsesse. Tulemuse saavutamise eelduseks on
  soorituse juhtimine ja pädevuse arendamine.
 • Müük – teise osapoole mõjutamine endale soodsate otsuste saamiseks. Me kõik mõjutame teisi. Me kõik oleme müügis, soovime me seda või ei.
 • Teenindus – klienditeenindus on firma visiitkaart. Organisatsioonisisene teenindus on koostöö eelduseks.

Pakume klientidele avatud ja firmasiseseid koolitusi ning ka konsultatsiooni. Mercuri kvaliteeti on tunnustatud rahvusvaheliselt tiitlitega:

 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2012-2018 (Training Industry Inc.)
 • “Soositud strateegiline koostööpartner igale ettevõttele, kelle eesmärk on edendada rahvusvahelist müügitööd” (ES Research Inc. eksperthinnang)
 • “Maailma top 20 müügikoolitajad” aastatel 2011-2018 (Selling Power – Success strategies for sales management)

Mercuri on KFLi liige alates 2013. aastast.
Kaido Vestberg, konsultant, juhtiv partner. Tel:+372 56 806 868, kaido.vestberg@mercuri.ee
www.mercuri.ee

Opti Partnerid    

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on professionaalne partner organisatsioonidele tulemusliku täiskasvanute erialase täienduskoolituste ja arendustegevuste teostamisel vajalikus mahus ja sobivas vormis. Excellence Koolitus- ja Arenduskeskuse peamine kompetents teemavaldkondades:    

 • Täiskasvanute erialased täienduskoolitused, konsultatsioonid juhtimine, koolitusprotsessi juhtimine, personalijuhtimine, finantsjuhtimine, raamatupidamine, õigus, psühholoogia,kommunikatsioon, müük ja teenindus ning koolitaja kompetentsi toetamine andragoogilistele
  printisiipidele tuginedes.
 • Organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste sisseostmise teenus (outsourcing), Koolitusprotsessi haldamine ja juhtimine Koolituste korraldamine ja koordineerimine
 • Sisekoolitussüsteemi loomine, arendamine ja juhtimine.

Annika Allikas, koolitus- ja arendusjuht. Tel: +372 6489000, annika.allikas@excellence.ee
www.excellence.ee

SELF II
SELF II on 1989. aastast tegutsev koolitus- ja arendusfirma, mis tegeleb peamiselt juhtimis- ja meeskonnakoolitustega ning muudatuste konsulteerimisega. SELF II põhilisteks tegevusvaldkondadeks on:     

 • juhtimiskoolitused, juhtide arenguprogrammid, juhtide coaching ja konsulteerimine;
 • muudatuste juhtimise ja meeskonna juhtimise alased arendustegevused (koolitused, coachingud, protseduuride loomine);
 • meeskonna- ja koostöötreeningud;
 • enesekehtestamis- ja läbirääkimistreeningud;
 • enesejuhtimise ja psühholoogilise kapitali kasvatamise teemalised koolitused;
 • supervisioonid, grupicoachingud inimeste, meeskondade ja organisatsioonide ergastamiseks ja arengu toetamiseks;
 • personaliuuringud (juhtide hindamine, 2700/3600 tagasisideuuringud, rahulolu-uuringud jm).

Meie koolitajatel-konsultantidel on täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutsed ning coachi kvalifikatsioon.

SELF II on KFLi liige alates 2008. aastast.
Marta Pedak, büroojuht. Tel: 742 0343; self@self.ee
www.self.ee

Kiida teenindajat
Heateenindus.ee teostab regulaarseid teenindus ja müügikoolitusi, motivatsiooni koolitusi, meistriklasse, parim teenindaja konkursse ja traditsiooniks saanud iga-aastast Kiida Teenindajat kampaaniat.
Heateenindus.ee on KFLi liige alates 2019. aastast.
Urmas Kõiv, tegevjuht. E-post: info@heateenindus.ee
Areng
Areng.ee aitab Eesti ettevõtete töötajaskonnal sisemiselt areneda ja leida ning hoida rõõmu ja motivatsiooni nii tööl kui isiklikus elus. Peamised koolituste ja konverentside teemad on juhtimis- ja suhtlemispsühholoogia, isiklik areng, coaching, eneseareng, meeskonnatöö, otsustamine, keskendumine, tähelepanu, töökeskkonna arendamine, tööpsühholoogia, värbamine jne.
Areng.ee on KFLi liige alates 2019. aastast.
Urmas Kõiv, tegevjuht. E-post: info@areng.ee
Turundustreff
TurundusTreff.ee aitab Eesti ettevõtete turundusjuhtidel ja -spetsialistidel arendada turundus- ja reklaamioskusi. Peamised koolituste ja konverentside teemad on internetiturunduse strateegia ja tegevusplaani koostamine, Google Adwords, Google Analytics, Turundus Facebookis ja Twitteris, Turundus LinkedInis, Remarketing, Retargeting, SEO, E-maili turundus, Sündmusturundus, Sisuturundus, Avalikud suhted (PR), digitaalturundus, meedia planeerimine, wordpressi haldamine jne.
TurundusTreff.ee on KFLi liige alates 2019. aastast.
Urmas Kõiv, tegevjuht. E-post: info@turundustreff.ee