Liikmelisus

Miks olla KFL liige? 

Oleme koolitus- ja konsultatsioonivaldkonna ettevõtete võrgustik.

KFL liikmena:

1. oled kursis koolitus- ja konsultatsioonivaldkonda puudutava olulise info ja arengutega. 

Sinuni jõuab kõige kiiremini oluline ja värske info riigilt ja teistelt KFL partneritelt täiendkoolituse, täiskasvanuhariduse ja haridusvaldkonda puudutavatel teemadel. Sa saad uut infot koolitusturu olukorra, trendide ja teiste koolitusfirmade arendustegevuse kohta KFL liikmetelt. Oleme koos panustanud täiskasvanukoolituse seaduse muutmisesse, tellinud õigusbüroodelt IPR ja andmekaitsepoliitika juurutamise juhendid, osalenud hankejuhiste väljatöötamise töögrupis. Jätkuvalt esindmae liikmeid Täiskasvanuhariduse nõukogus, Kutsekoja hariduse nõukogus ning suhtleme teiste valdkondlike katuseorganisatsioonidega, Eesti
Akadeemilise Täienduskoolituse võrgustiku, Personalijuhtide Ühingu PARE, Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andrase, Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALEga ning oleme pidevas suhtluses Haridus- ja Teadusministeeriumiga.    

2. kujundad koolitus- ja konsultatsiooniala ettevõtluskeskkonda. 

Erialaliiduna räägime kaasa seadusloomes ja riigipoolsetes algatustes, mis puudutavad täienduskoolituse valdkonda ja täienduskoolitusasutusi. Kujundame KFL arvamuse liikmete arvamuste pinnalt ning seisab selle eest eelnimetatud partnerite juures poliitikakujundamisel ning rakendamisel. KFL liikmena on Sul võimalus olla KFL esindaja erinevates valdkondlikes poliitikakujundamise töörühmades (täiskasvanuhariduse nõukogu, Kutsekoja hariduse nõukogu; EKKA täiskasvanukoolituse nõukogu, täiskasvanute koolitajate kutsekomisjon). KFL liikmena seisad Sa hea KFL eetikakoodeksi eest ning kujundad läbi selle ja teiste KFL avalikkusele mõeldud tegevuste abil Eesti koolitusettevõtete kõrget kvaliteeti ja usaldusväärsust klientide silmis.

3. saad juhtida või toetada KFL koostööprojekte.  

Saad juhtida ja toetada oma osalusega KFL sisemisi töögruppe või muid koostööprojekte Sulle ja teistele liikmetele olulistel teemadel. Saad üles astuda KFL ja partnerite ühisüritustel ning rääkida enda ettevõtte tegevustest nii teistele liikmetele kui ka potentsiaalsetele klientidele. 

4. saad osa üritustest ja tegevustest, mis panustavad Sinu koolitusasutuse arengusse.  

KFLi liikmena on Sul võimalus osaleda vähemalt 2 korda aastas toimuval suuremal üritusel (nt EPALE, Andrase ja KFL mittekonverents, Arvamusfestivali arutelu, koostööüritus PAREga, suvekool), mis on suunatud koolitusasutuste ning Sinu koolitajate arengu toetamiseks; igas kvartalis liikmete juures toimuvatel õppekülastustel ning KFL liikmekogunemistel, kus arutatakse laiemaid valdkondlikke teemasid.    

****

Kuidas saada KFLi liikmeks

Selleks, et meiega liituda: