Liikmelisus

Miks olla KFL liige? 

Koos oleme tugevamad kui üksinda. Teada tuntud tõde, aga allpool toome veel välja lisaks 3 põhjust, miks olla KFL liige:

     1. Info

     Üksinda toimetades ei pruugi olla ülevaadet, mis turul toimub. Tundes üksteist personaalselt, suhtleme omavahel ja jagame infot nii uutest trendidest, klientidest, koolitajatest-konsultantidest, uutest nõudmistest koolitus-konsultatsioonifirmadele jms. Koos oleme välja töötanud kvaliteedinõuded ja eetikakoodeksi, tellinud õigusbüroodelt IPR ja andmekaitsepoliitika juurutamise juhendid jms. Koos veedame lõbusalt aega nii arengupäevadel kui ka jõuluüritustel.

     2. Regulatsioon

     Erialaliiduna saame kaasa rääkida seadusloomes. Oleme osalenud täiskasvanute koolitamise seaduse väljatöötamisel, räägime kaasa kõikides riigipoolsetes algatustes, mis puudutavad täienduskoolituse valdkonda ja täienduskooltiusasutusi. Meie liikmete esindajad osalevad mitmete täiskasvanute koolitamisega seotud organisatsioonide töös nagu EPALE, koolitajate kutsekomisjon jt.

     3. Turu mõjutamine

     Kõige olulisemaks ülesandeks peame meie väärtustest ja arusaamadest lähtuva paradigma levitamist. Koos oleme tugevamad klientide arusaamade kujundamisel. Meie eesmärk ei ole esindada kõiki koolitus- ja konsultatsiooniorganisatsioone, vaid eelkõige neid, kellel on samad väärtushinnangud ja kes lähtuvad meie eetikakoodeksist. Usume, et meie paradigma aitab muuta ühiskonda paremaks ja Eesti majandust tugevamaks.

 

Kuidas saada KFLi liikmeks

KFL liige kuulub usaldusväärsete organisatsioonide hulka, on informeeritud turul toimuvast, saab abi seadusloome rakendamisel. KFL liige juhindub KFL põhikirjast, austab KFL eetikakoodeksit ja järgib KFL kvaliteedinõudeid.

Selleks, et meiega liituda: