Liikmelisus

Miks olla KFL liige? 

Koos oleme tugevamad kui üksinda. Teada tuntud tõde, aga allpool toome veel välja lisaks 3 põhjust, miks olla KFL liige:

1. Info

Üksinda toimetades ei pruugi olla ülevaadet, mis turul toimub. Tundes üksteist personaalselt suhtleme omavahel ja jagame infot nii uutest trendidest, klientidest, koolitajatest-konsultantidest, uutest nõudmistest koolitus-konsultatsioonifirmadele jms. Koos oleme välja töötanud kvaliteedinõuded ja eetikakoodeksi, tellinud õigusbüroodelt IPR ja andmekaitsepoliitika juurutamise juhendid jms. Koos veedame lõbusalt aega nii arengupäevadel kui ka jõuluüritustel.

2. Regulatsioon

Erialaliiduna saame kaasa rääkida seadusloomes. Oleme osalenud täiskasvanute koolitamise seaduse väljatöötamisel, räägime kaasa hetkel väljatöötamisel oleva koolitusasutuste kvaliteedimärgi loomisel. Meie liikmete esindajad osalevad mitmete täiskasvanute koolitamisega seotud organisatsioonide töös nagu EPALE, koolitajate kutsekomisjon jt.

3. Turu mõjutamine

Kõige olulisemaks ülesandeks peame meie väärtustest ja arusaamadest lähtuva paradigma levitamist. Koos oleme tugevamad klientide arusaamade kujundamisel. Meie eesmärk ei ole esindada kõiki koolitus-konsultatsiooniorganisatsioone, vaid eelkõige neid, kelledel on samad väärtushinnangud ja kes lähtuvad meie eetikakoodeksist. Usume, et meie paradigma aitab muuta ühiskonda paremaks ja Eesti majandust tugevamaks.

 

Üldiselt

KFL liige kuulub usaldusväärsete organisatsioonide hulka, on informeeritud turul toimuvast, saab abi seadusloome rakendamisel. KFL liige juhindub KFL põhikirjast, austab KFL eetikakoodeksit ja järgib KFL kvaliteedinõudeid.

KFL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astuda sooviva juriidilise isiku vastava kirjaliku avalduse alusel. KFL liikmeks vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt ühe KFL-i liikme soovitus.