KFL osales seminaril “Täiskasvanute koolitaja kutse 20: tulevikuvaade”

9.veebruaril 2024 tulid Tallinnasse kokku inimesed, kelle südameasjaks on täiskasvanute koolitaja kutse ja selle areng. Loomulikult oli kohal ka KFL! Selles blogipostituses ongi ülevaade seminaripäevast ja olulisematest tulemustest. Koostööseminaril “Täiskasvanute koolitaja kutse 20: tulevikuvaade” jagas Georgi Skorobogatov Kutsekojast olulist informatsiooni, mis käsitles EPALE viimaseid uuendusi ja arenguid. EPALE veebilehe on uuenenud ja on nüüd kasutajasõbralikum […]

Read More »

KFL ja täiskasvanute koolitaja kutse

17. jaanuaril 2024 kohtusid Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) liikmed ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andrase esindajad, et arutada täiskasvanute koolitaja kutse teemadel. Kohtumisel olid kohal KFL juhatus, liikmed ja Andrase esindajatena juhatuse liikmed Georgi Skorobogatov ja Ene Käpp. Arutelu keskmes oli täiskasvanute koolitaja kutse arengulugu, mis on läbi aastate olnud oluline kvaliteedistandard koolitusmaastikul. Tutvustati […]

Read More »

Trend koolitusmaailmas: Töötaja arengusse panustatakse strateegiliselt

KFL juhatuse liige Helina Loor osales Äripäeva raadio “Õpitund” taskuhäälingu saates, kus räägiti ühest olulisest suundumusest koolitusmaailmas – strateegiline panustamine töötajate arengusse. Tänapäeva tööturul, kus tehnoloogia ja töökeskkond muutuvad kiiresti, on töötajate pidev õpe ja areng muutunud kriitiliseks. Saates räägitakse, kuidas organisatsioonid, kes mõistavad ja rakendavad strateegilist lähenemist töötajate koolitusele, on võimelised paremini kohanema ja […]

Read More »

Miks NPS koolitusfirmale?

Mis on NPS? NPS ehk soovitusindeks (ingl k: net promoter score) on ülemaailmselt tunnustatud ja laialdaselt kasutatav klienditagasiside küsimise metoodika. NPS puhul kasutatakse põhiküsimust: Kui tõenäoliselt sa soovitad meie ettevõtet/toodet/teenust oma sõbrale või kolleegile? NPS puhul kasutatakse 11-astmelist mõõtkava (0-10), kus 0-6 hinded annavad negatiivse tulemi, 7 ja 8 hinde andnud tagasisidet ei võeta arvesse […]

Read More »

Eesti koolitusturu uuringu avalik esitlus tõi pinnale sektori valupunktid ja võimalused

29. septembril 2023 toimus KFL tellitud Eesti koolitusturu uuringu avalik esitlus. Ettekande tegi uuringu läbi viinud Levellab OÜ esindaja Tauno Õunapuu. Esitlusejärgsel arutelul leiti, et olulised ja üllatavad tulemid uuringust oli keskmise suurusega koolitusfirmade väga vähene arv turul, minimaalne eksport ja vähene panustamine innovaatilistesse paind- ja e-õppe metoodikatesse ning vahenditesse. Positiivsena sai tõdeda, et turg […]

Read More »

Pressiteade: Eesti koolitusturu uuring: e-õpe on tulnud selleks, et jääda

Eesti koolitusturg liigub selgelt paindlikke õppekeskkondade suunas ning pandeemiaaja tuules tekkinud e-õpe on tulnud selleks, et jääda, selgus Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) läbi viidud põhjalikust koolitusturu-uuringust. Uuringu läbiviimist juhtinud KFL juhatuse liige ja Juunika Koolituse juhtivpartner ja Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) juhatuse liige Raul Ennus ütles, et uuring on ainulaadne, sest varem […]

Read More »

Koolitajate koostööseminar aitab uuele koolitushooajale hoo sisse anda

KFL juhatuse liige Veronika Tuul osales 21. septembril 2023 toimunud ETKA Andrase eestvedamisel koolitajate koostööseminaril. Seminari eesmärgiks oli tugevdada koolitajate vahelist koostööd ja jagada uusi arenguid täiskasvanuhariduse maastikul. Seminaril osalesid koolitajad erinevatest valdkondadest, samuti esindajad erinevatest koolitusorganisatsioonidest. Üritusel saadi inspiratsiooni ka teistest sektoritest – kuulati juuksurite liidu kogemusi kutse andmisel. Haridus- ja Teadusministeerium andis ülevaate […]

Read More »

Eestile vajalike strateegiliste oskuste edasiarendamine

12. augustil 2023, Arvamusfestivalil Paides, kujunes üheks päeva tipphetkeks mõtlemapanev arutelu. Keset rohelist muru ja päikesepaistet, Arvamusfestivali telkide varjus, küsisid inimesed ja eksperdid: “Kuidas arendada Eestile vajalikke oskuseid tulevikuks?”. Mis ajendas sellist küsimust? Kaasaegne arusaam teadmiste ja oskuste põhisest maailmast kinnitab, et ühiskonna heaolu ja konkurentsivõime aluseks on eelkõige inimeste kompetentsus. Kiirelt muutuvas maailmas tekib […]

Read More »

KFL testib soovitusindeksit

23. augustil toimus BCS koolituse liikmekülastuse raames sisukas arutelu täiendkoolitusasutustes soovitusindeksi kasutuselevõtu teemal. Jõudsime ühise kokkuleppeni, et sel sügisel testivad KFL liikmed (soovi korral löövad testis kaasa ka Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EATK) liikmed) soovitusindeksi kasutamist oma ettevõtetes ja selleks panime kirja ka täpsemad katse läbiviimise tingimused.  KFL katuseorganisatsioonina seisab turul kvaliteetse koolitusteenuse eest ning usume, […]

Read More »

Juhend: Kuidas tellida targalt koolitust?

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on saanud valmis esmase versiooni koolitusteenuse hankimise juhendist, mille eesmärk on toetada tellijaid kvaliteetse koolituse leidmisel. Juhend annab ülevaate koolituse hankimise protsessist. Selle keskmes on soovitused nii koolitusvajaduse analüüsiks, kvaliteedi määratlemiseks, kvaliteedikriteeriumite sõnastamiseks kui ka nende hindamiseks. Juhendi lõpuosas on toodud viited hanke näidistele ja täienduskoolituse kvaliteedi teemalistele materjalidele.  […]

Read More »