KFLi seisukohad täiskasvanute koolituse seaduse muudatuse ettepanekutele

Haridus- ja teadusministeerium töötas välja täiskasvanute koolituse seaduse muudatuste väljatöötamise kavatsuse, mis sisaldab mitmeid uusi nõudeid täienduskoolituste kvaliteedi tagamiseks. KFL saatis ka liidupoolsed seisukohad ja kommentaarid muudatusettepanekutele. Mis on olulisemad plaanitavad muudatused? Täienduskoolitusasutus, kes soovib võimaldada õppijatele tulumaksusoodustust ja õppepuhkust, peab haridus- ja teadusministeeriumi ettepaneku kohaselt edaspidi majandustegevusteate esitamisel lisama oma veebilehe lingid, mis tõendavad […]

Read More »

Kiri valitsusele täienduskoolitussektori töötasu toetusmeetme teemal

2. veebruaril saatis KFL valitsusele kirja, et juhtida tähelepanu mõnedele aspektidele, mis täienduskoolitussektori vaatest võiks toetusmeetmes olla teisiti. Avaldame siin all kirja muutmata kujul. Lugupeetud Kaja Kallas, Liina Kersna, Tanel Kiik ja Meelis Paavel Kirjutan Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) nimel seoses täienduskoolitussektorile pakutava töötasu toetuse osas. Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, […]

Read More »

Ettepanek valitsusele täienduskoolitussektori piirangute osas

KFL saatis 27.01.2021 pöördumise Eesti valitsusele seoses täienduskoolitussektorit puudutavate viiruselevikust tulenevate piirangutega. All on toodud KFLi pöördumine muutmata kujul. Lugupeetud Kaja Kallas ja Tanel Kiik Kirjutan Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) nimel seoses täiendkoolitussektorile kehtestatud piirangute osas. Eelkõige, mis puudutab enamikes maakondades grupi suuruse piirangut (kuni 10 osalejat) ja Tallinnas, Harju- ning Ida-Virumaal 1-1 […]

Read More »

Ärivaldkonna täiendkoolitaja eriolukord

Koolitusmahud II kvartalis vähenevad 50-100%. Plaanitakse palkasid vähendada, sundpuhkusele saatmist ja inimesi vallandada. Selline pilt kangastub Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmade liidu (kfl.ee) poolt oma liikmete hulgas läbi viidud kiirküsitluse tulemustest. Juba täna võib öelda, et selle eriolukorra mõju ei ole mitte ainult II kvartalile. Suvi on alati olnud tagasihoidlikum koolitamise aeg ja sügisel on ilmselt […]

Read More »

KFL pöördumine

Haridus- ja Teadusministeerium Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Kaubandus-Tööstuskoda‎ 18.03.2020 Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) tunnustab Vabariigi Valitsust koroonaviiruse leviku tõkestamise vastu võitlemiseks võetud meetmete eest Eestis. Tekkinud erakorraline olukord on kõigi jaoks uus ja ettenägematu ning ettevõtetel pole olnud võimalik selleks valmistuda. Koolituste ja konsultatsiooni valdkond on spetsiifikast tulenevalt tugevalt löögi alla sattunud. Enamiku […]

Read More »

COVID-19

Head KFL liikmed! Koroonaviiruse kaudu leviva viirushaiguse COVID-19 teema on tänaseks teravalt aktuaalne ka Eestis ning KFL juhatus on jälginud kõike toimuvat kõrgendatud tähelepanuga. Vabariigi valitsus otsustas alates 16. märtsist kõigis haridus- ja koolitusasutustes peatada kontaktõpe. On täiesti mõistetav, et kõik avalikud üritused lükatakse edasi. Avalike koolituste ohutuse eest vastutab koolitusasutus, mistõttu soovitame need edasi […]

Read More »

Täienduskoolitus 2035?

Milline on täiendkoolitus 2035? Sellele küsimusele muude küsimuste hulgas püüab vastata loodav teadus- ja haridusstrateegia 2021-2035 (https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035) Kas me ikka oskame piisavalt detailselt ja usaldusväärselt prognoosida olukorda 16 aasta pärast? Facebook loodi 15 aastat tagasi. Kas me oleksime suutnud ette arvata sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas 1 aasta enne Facebook’i? Aga just sellise ajahorisondi oleme valinud strateegiaks. […]

Read More »

Üksikkoolitaja või organisatsioon?

Sellise küsimusega pöördus Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) poole üks koolitaja. Seda on ka varem küsitud ja mitmed meist KFL-ist on jäänud vastamisega kimbatusse. Kliendi aspektist on olnud palju emotsionaalseid arutelusid teemal üksikisik versus organisatsioon. Vaatame seda nüüd koolitaja aspektist ja proovime siin üheskoos selgust saada. Teatavasti ühendab KFL organisatsioone. Eraisikutest koolitajate ühendusi on […]

Read More »

KFL ja HTM kohtumine 11.03.2019

Arutluse all olid 3 teemat: 1) Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 2) EKKA kvaliteedimärk 3) Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 Täiskasvanuhariduse, sh täiendkoolituse tulevikku käsitletakse loodava haridus ja teadusstrateegia raames. KFL esindajad on osalenud Täiskasvanuhariduse foorumil (16.10.2018) ja järelfoorumil (15.02.2019). Foorum oli informatiivsem, järelfoorumil sisuliste arutelude jaoks nappis aega. Nendest aruteludest on […]

Read More »

Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond – KFL ja EPALE ühisprojekt

Ärivaldkonna täiendkoolitajaid on Eestis tuhandeid. Valdava enamuse jaoks on täiendkoolitus lisa sissetuleku allikaks. Osad koolitajatest on koondunud aktiivselt tegutsevate tuntud firmade juurde, enamus tegutsevad omal käel. Turul võib kohata väga erineva kvaliteediga koolitajaid ja sageli ei tehta vahet arvamuspõhisel ja tõendipõhisel teadmusel. See on juba tekitanud soodsa pinnase esoteerika võidukäigule ja mõjunud negatiivselt täiendkoolituse mainele. […]

Read More »