Üksikkoolitaja või organisatsioon?

Sellise küsimusega pöördus Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) poole üks koolitaja. Seda on ka varem küsitud ja mitmed meist KFL-ist on jäänud vastamisega kimbatusse. Kliendi aspektist on olnud palju emotsionaalseid arutelusid teemal üksikisik versus organisatsioon. Vaatame seda nüüd koolitaja aspektist ja proovime siin üheskoos selgust saada. Teatavasti ühendab KFL organisatsioone. Eraisikutest koolitajate ühendusi on […]

Read More »

KFL ja HTM kohtumine 11.03.2019

Arutluse all olid 3 teemat: 1) Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 2) EKKA kvaliteedimärk 3) Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 Täiskasvanuhariduse, sh täiendkoolituse tulevikku käsitletakse loodava haridus ja teadusstrateegia raames. KFL esindajad on osalenud Täiskasvanuhariduse foorumil (16.10.2018) ja järelfoorumil (15.02.2019). Foorum oli informatiivsem, järelfoorumil sisuliste arutelude jaoks nappis aega. Nendest aruteludest on […]

Read More »

Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond – KFL ja EPALE ühisprojekt

Ärivaldkonna täiendkoolitajaid on Eestis tuhandeid. Valdava enamuse jaoks on täiendkoolitus lisa sissetuleku allikaks. Osad koolitajatest on koondunud aktiivselt tegutsevate tuntud firmade juurde, enamus tegutsevad omal käel. Turul võib kohata väga erineva kvaliteediga koolitajaid ja sageli ei tehta vahet arvamuspõhisel ja tõendipõhisel teadmusel. See on juba tekitanud soodsa pinnase esoteerika võidukäigule ja mõjunud negatiivselt täiendkoolituse mainele. […]

Read More »

26. oktoobril 2018 toimus XXII täiskasvanuhariduse foorum

Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejatelt oodati strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi. Lauaarutelude kokkuvõtet saab lugeda SIIN Foorumi ajakava ja ettekanded SIIN Foorumi salvestus SIIN   Ettekanded Haridus- ja teadusstrateegia aastateks 2020-2035 ülevaate andis Tatjana Kiilo, Haridus- […]

Read More »

EPALE 2018. aasta konverents: „Täiskasvanute hariduse inspireerimine ja edendamine“.

15.-16. oktoober 2018 korraldas Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE Budapestis 2018 aasta konverentsi teemal: „Täiskasvanute hariduse inspireerimine ja edendamine“. Konverentsi eesmärgiks oli: tutvuda EPALE keskkonna võimaluste ja rakendamise kogemustega erinevates riikides; mõelda, kuidas kasutada EPALE keskkonna ja projekti võimalusi nii Eestis täiskasvanuhariduse valdkonna arenguks laiemalt kui ka liidu liikmete koolitustegevuse edendamiseks ja täiustamiseks; leida uusi koostööpartnereid, […]

Read More »

IPR ja riigiabi KFL fookuses

Tänasel KFL juhatuse koosolekul konkretiseerisime koos advokaadibüroo Triniti spetsialistidega intellektuaalse omandi kaitse ja riigiabi teemasid. Intellektuaalse omandi kaitse (IPR). Siin näeme kahte meile olulisemat teemat: Selgituskiri. Koostöös Triniti spetsialistidega töötame välja selgituskirja vastuseks kliendi nõudmisele hanke vm tingimustes nõutud vara ülemineku kohta. See kiri saab olema kättsesaadav kõikidele liikmetele. Selgitustöö. Intellektuaalse omandi kaitsest tulenevaid nõudeid […]

Read More »

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, vaadati tulevikku ja valiti uus juhatus.

27. veebruaril Tallinnas toimunud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, käsitleti edasisi tegevussuundi ja valiti uus juhatus. Üldkoosolekul tõdeti, et liidu senised tegevused on heaks lähtekohaks edasisel arenguteel. Juhatuse esimehe Kaido Vestbergi sõnul on organisatsioon oma tegevusega tõestanud selle vajalikkust. Samuti on liitu ja liidu  esindajaid järjest enam kaasatud erinevatesse koostöövõrgustikesse ja töörühmadesse. Tulevikku […]

Read More »

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit käsitles tulevikusuundumusi.

13. juunil toimus Viimsi Rannarahvamuuseumis Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu arengupäev, kus käsitleti tulevikusuundumusi ja arutleti liidu edasise arengu teemal. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede tegi ettekande teemal „Elukestva õppe korraldus ja tööturu vajadus“. Ettekandele järgnenud arutelus tõdeti vajadust tõhustada koostööd ja lepiti kokku järgmistes sammudes. Liidu arengusuundade alane arutelu oli elav […]

Read More »

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu uued liikmed on OPTI Personaliarendus ja Belbin Eesti.

Eesti Koolitus ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatus kinnitas 14. augustil toimunud koosolekul liidu uuteks liikmeteks OPTI Personaliarendus OÜ ja Belbin Eesti (Zirkel OÜ). Juhatuse esimehe Mati Ilissoni sõnul on liikmeskonna kasv tervitatav ja oluline. Selle tulemusel kasvab liidu võimekus rääkida kaasa täiskasvanuhariduse teemadel. Samuti lisab see ettevõtetele ja organisatsioonidele kindlustunnet koolituspartneri valikul, kuna liidu liikmed juhinduvad […]

Read More »