Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond – KFL ja EPALE ühisprojekt

Ärivaldkonna täiendkoolitajaid on Eestis tuhandeid.

Valdava enamuse jaoks on täiendkoolitus lisa sissetuleku allikaks. Osad koolitajatest on koondunud aktiivselt tegutsevate tuntud firmade juurde, enamus tegutsevad omal käel. Turul võib kohata väga erineva kvaliteediga koolitajaid ja sageli ei tehta vahet arvamuspõhisel ja tõendipõhisel teadmusel. See on juba tekitanud soodsa pinnase esoteerika võidukäigule ja mõjunud negatiivselt täiendkoolituse mainele. Samas on just ärivaldkonna täiendkoolitus oluline nurgakivi meie majanduse arendamisel.

EPALE ja KFL koostöö ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukonna loomisel

21.02.2019 kohtumisel EPALE esindaja Georgi Skorobogatov ja KFL esindajad Anu Kaiv, Marget Mark, Peeter Puskai ja Kaido Vestberg otsustasid üheskoos konkreetsed sammud ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukonna loomiseks.

3 konkreetset sammu ärivaldkonna praktikakogukonna loomisel.

  1. KFL ja EPALE arenguseminar

Seminar on planeeritud 18.juuni 2019, kuhu oleme kutsunud eelkõige KFL liikmesorganisatsioonide võrgustiku koolitajad, aga ka potentsiaalsete liikmete koolitajaid. Teemaks on muutuv õppija ja muutuv õpikäsitlus. Seda teemat aitavad meil lahata Eesti tipp andragoogid.

  1. Ärivaldkonna praktikakogukonna päev

Sügisel planeerime läbi viia suurema ürituse, kuhu soovime kaasata võimalikult palju ärivaldkonna täiendkoolitajaid. Teemaks on planeeritud muutuv koolituse tellija ja tellimine. Siia kaasame koolituse tellija esindajaid nii ärivaldkonnast kui ka avalikust sektorist.

  1. Ärivaldkonna koolitajaid ühendavate katusorganisatsioonide ümarlaud

Meil puudub ülevaade Eestis tegutsevatest ärivaldkonna täiendkoolitajaid ühendavatest katusorganisatsioonidest. Kaardistame turgu, kutsume nende organisatsioonide esindajad arutama, kuidas suurendada täiendkoolitajate mõju ühiskonnas ja loodavas haridus- ja teadusstrateegias aastaks 2035.

 

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL)

KFL ühendab Eestis tegutsevaid kvaliteeti, eetikat ja intellektuaalset omandit väärtustavaid koolitus- ja konsultatsioonifirmasid. Tänaseks on meiega liitunud 13 oma valdkonna tipptegijat üle saja koolitajaga võrgustikus.

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond (EPALE)

EPALE on täiskasvanute koolitajate elektrooniline platvorm ja kogukond nii sotsiaalmeedias kui ka füüsilises keskkonnas. EPALE-l on Eestis üle 1000 registreeritud kasutaja, igas kuus külastab seda platvormi üle 2000 inimese. Ärivaldkonna täiendkoolitajad on EPALE keskkonnas ja kogukonnas esindatud tagasihoidlikult.

Artikli autor

Kaido Vestberg – KFL juhatuse esimees ja EPALE saadik.