KFL ja HTM kohtumine 11.03.2019

Arutluse all olid 3 teemat: 1) Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 2) EKKA kvaliteedimärk 3) Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond

Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035

Täiskasvanuhariduse, sh täiendkoolituse tulevikku käsitletakse loodava haridus ja teadusstrateegia raames. KFL esindajad on osalenud Täiskasvanuhariduse foorumil (16.10.2018) ja järelfoorumil (15.02.2019). Foorum oli informatiivsem, järelfoorumil sisuliste arutelude jaoks nappis aega. Nendest aruteludest on selgunud, kui erinevad teemad on erinevates valdkondades (pooleli jäetud haridustee jätkamine, kutsekoolid, õpetajate täiendõpe jms). Täiendkoolitusest nagu näiteks õpetajate täiendkoolitus, on juttu olnud vähem. Praktiliselt täiesti katmata on ärivaldkonna täiendkoolituse teema. Samas on just see teema oluline kogu Eesti majanduse seisukohast. Arutamata on olulised küsimused nagu riigi roll tulevikus täiendkoolituses, riigiasutuste poolt pakutavad tasuta täiendkoolitused, täiendkoolituse roll kogu haridussüsteemis. Praegune vahepealne olukord rahastamisel, kus osaliselt kaetakse täiendkoolituse kulud riigi poolt ja osaliselt klientide poole, ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik (seda tõdesid ka OSCE esindajad HTM esindajatega vesteldes). Need otsused tehakse poliitikute poolt, kuid eksperdid võiksid siiski välja pakkuda oma nägemuse teemast.

Hariduse ja teaduse visiooni loomiseks on moodustatud 3 töögruppi (R. Eamets, M. Sutrop, M. Lauristini ja Krista Loogma eestvedamisel). Järgmises etapis koostatakse koonddokument, mida kirjutab Aune Valk. HTM esindajad tegid ettepaneku KFL-i esindajatel kohtuda Aune Valkuga täiendkoolituse teemadel. 15. aprill toimub Kultuurikatlas antud teemal visioonikonverents, kus KFL esindajad on teretulnud osalema.

Ärivaldkonna täiendkoolituse teemale tähelepanu saamine on eelkõige täiendkoolitajate enda kätes. Selleks tuleb koonduda ja olulisi teemasid tõstada.

EKKA kvaliteedimärk

Eelmisel reedel 08.03.2019 toimus Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) Täiendkoolituse nõukoja ja ekspertrühma koosolek. KFL on esindatud seal otse kui ka oma liikmete kaudu. Oluline on saada selgust, kelle aspektist me kvaliteeti vaatame. Aruteludes jäi kõlama kaks varianti: osaleja või maksja. See põhimõtteline küsimus tuleb ära otsustada enne edasisi samme. HTM ja KFL oma esindajate kaudu hoiavad antud teemal silma peal.

Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond

KFL koostöös EPALE-ga on otsustanud õla alla panda ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukonna tekkimisele, et toetada näiteks täiendkoolituse valdkonna pilti saamist täiskasvanuhariduse strateegias.  Kokku on lepitud 3 konkreetset tegevust 2019 aastal, millest esimene saab olema 18.06.2019 toimuv KFL ja EPALE arenguseminar 10.00-16.00 (asukoht täpsustamisel – ka Arvo Pärdi Keskus või Viimsi Rannarahva Muuseum) õppija ja muutunud õpikäsitluse teemadel. Sinna plaanime kutsuda eelkõige KFL võrgustiku koolitajaid. Seal saab tõstatada ka hetkel aktuaalseid täiendkoolituse strateegia ja kvaliteedimärgi teemasid. 

Kohtumise koht: Roosikrantsi 15-13, Mercuri kontor
Aeg: 11.03.2019 kell 10.00-10.45

Osalejad:
Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) – Anu Kaiv, Kaido Vestberg, Marget Mark, Anni Sild, Mats Soomre, Peeter Puskai.
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) – Külli All, Terje Haidak