Ärivaldkonna täiendkoolitaja eriolukord

Koolitusmahud II kvartalis vähenevad 50-100%. Plaanitakse palkasid vähendada, sundpuhkusele saatmist ja inimesi vallandada. Selline pilt kangastub Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmade liidu (kfl.ee) poolt oma liikmete hulgas läbi viidud kiirküsitluse tulemustest. Juba täna võib öelda, et selle eriolukorra mõju ei ole mitte ainult II kvartalile. Suvi on alati olnud tagasihoidlikum koolitamise aeg ja sügisel on ilmselt […]

Read More »

KFL pöördumine

Haridus- ja Teadusministeerium Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti Kaubandus-Tööstuskoda‎ 18.03.2020 Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) tunnustab Vabariigi Valitsust koroonaviiruse leviku tõkestamise vastu võitlemiseks võetud meetmete eest Eestis. Tekkinud erakorraline olukord on kõigi jaoks uus ja ettenägematu ning ettevõtetel pole olnud võimalik selleks valmistuda. Koolituste ja konsultatsiooni valdkond on spetsiifikast tulenevalt tugevalt löögi alla sattunud. Enamiku […]

Read More »

COVID-19

Head KFL liikmed! Koroonaviiruse kaudu leviva viirushaiguse COVID-19 teema on tänaseks teravalt aktuaalne ka Eestis ning KFL juhatus on jälginud kõike toimuvat kõrgendatud tähelepanuga. Vabariigi valitsus otsustas alates 16. märtsist kõigis haridus- ja koolitusasutustes peatada kontaktõpe. On täiesti mõistetav, et kõik avalikud üritused lükatakse edasi. Avalike koolituste ohutuse eest vastutab koolitusasutus, mistõttu soovitame need edasi […]

Read More »

Täienduskoolitus 2035?

Milline on täiendkoolitus 2035? Sellele küsimusele muude küsimuste hulgas püüab vastata loodav teadus- ja haridusstrateegia 2021-2035 (https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035) Kas me ikka oskame piisavalt detailselt ja usaldusväärselt prognoosida olukorda 16 aasta pärast? Facebook loodi 15 aastat tagasi. Kas me oleksime suutnud ette arvata sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas 1 aasta enne Facebook’i? Aga just sellise ajahorisondi oleme valinud strateegiaks. […]

Read More »

Üksikkoolitaja või organisatsioon?

Sellise küsimusega pöördus Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) poole üks koolitaja. Seda on ka varem küsitud ja mitmed meist KFL-ist on jäänud vastamisega kimbatusse. Kliendi aspektist on olnud palju emotsionaalseid arutelusid teemal üksikisik versus organisatsioon. Vaatame seda nüüd koolitaja aspektist ja proovime siin üheskoos selgust saada. Teatavasti ühendab KFL organisatsioone. Eraisikutest koolitajate ühendusi on […]

Read More »

KFL ja HTM kohtumine 11.03.2019

Arutluse all olid 3 teemat: 1) Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 2) EKKA kvaliteedimärk 3) Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond Haridus ja Teadusstrateegia aastateks 2021-2035 Täiskasvanuhariduse, sh täiendkoolituse tulevikku käsitletakse loodava haridus ja teadusstrateegia raames. KFL esindajad on osalenud Täiskasvanuhariduse foorumil (16.10.2018) ja järelfoorumil (15.02.2019). Foorum oli informatiivsem, järelfoorumil sisuliste arutelude jaoks nappis aega. Nendest aruteludest on […]

Read More »

Ärivaldkonna täiendkoolitajate praktikakogukond – KFL ja EPALE ühisprojekt

Ärivaldkonna täiendkoolitajaid on Eestis tuhandeid. Valdava enamuse jaoks on täiendkoolitus lisa sissetuleku allikaks. Osad koolitajatest on koondunud aktiivselt tegutsevate tuntud firmade juurde, enamus tegutsevad omal käel. Turul võib kohata väga erineva kvaliteediga koolitajaid ja sageli ei tehta vahet arvamuspõhisel ja tõendipõhisel teadmusel. See on juba tekitanud soodsa pinnase esoteerika võidukäigule ja mõjunud negatiivselt täiendkoolituse mainele. […]

Read More »

26. oktoobril 2018 toimus XXII täiskasvanuhariduse foorum

Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejatelt oodati strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi. Lauaarutelude kokkuvõtet saab lugeda SIIN Foorumi ajakava ja ettekanded SIIN Foorumi salvestus SIIN   Ettekanded Haridus- ja teadusstrateegia aastateks 2020-2035 ülevaate andis Tatjana Kiilo, Haridus- […]

Read More »

EPALE 2018. aasta konverents: „Täiskasvanute hariduse inspireerimine ja edendamine“.

15.-16. oktoober 2018 korraldas Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE Budapestis 2018 aasta konverentsi teemal: „Täiskasvanute hariduse inspireerimine ja edendamine“. Konverentsi eesmärgiks oli: tutvuda EPALE keskkonna võimaluste ja rakendamise kogemustega erinevates riikides; mõelda, kuidas kasutada EPALE keskkonna ja projekti võimalusi nii Eestis täiskasvanuhariduse valdkonna arenguks laiemalt kui ka liidu liikmete koolitustegevuse edendamiseks ja täiustamiseks; leida uusi koostööpartnereid, […]

Read More »

IPR ja riigiabi KFL fookuses

Tänasel KFL juhatuse koosolekul konkretiseerisime koos advokaadibüroo Triniti spetsialistidega intellektuaalse omandi kaitse ja riigiabi teemasid. Intellektuaalse omandi kaitse (IPR). Siin näeme kahte meile olulisemat teemat: Selgituskiri. Koostöös Triniti spetsialistidega töötame välja selgituskirja vastuseks kliendi nõudmisele hanke vm tingimustes nõutud vara ülemineku kohta. See kiri saab olema kättsesaadav kõikidele liikmetele. Selgitustöö. Intellektuaalse omandi kaitsest tulenevaid nõudeid […]

Read More »