Liidust

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eestis registreeritud koolitus- ja konsultatsioonifirmasid.

KFL Eesti majandusele ja ühiskonnale?

Eestis on tuhandeid koolitus- ja konsultatsioonifirmasid ja veelgi enam üksikoolitajaid ja konsultante. Koolitajatel ja konsultantidel on suur mõju Eesti majanduse ja kogu ühiskonna arengule. Ohtlikud populistlikud ideed võivad saada saatuslikuks nii mõnegi organisatsiooni käekäigule kui ka läbi arusaamade kujundamise kogu ühiskonda mõjutavaks. Tänapäeva infoühiskonnas on just arusaamade kujundamine kriitiline ja selles osas on koolitajatel-konsultantidel suur roll.

KFL klientidele?

Koolituse-konsultatsiooni kvaliteet ja tulemuslikkus on klientide joaks tähtis teema, sest turul on palju selliseid tegijaid, kes ei suuda tagada lubatud taset. Koostöös Eesti Kvaliteediühinguga oleme töötanud välja kvaliteedi miinimumnõuded ja koostöös Tartu Ülikooli Eestikainstituudiga eetikakoodeksi. Neid dokumente peavad kõik meie liikmed järgima ja need on kättesaadavad kõikidele huvilistele.

KFL koolitus-konsultatsioonifirmade juhtidele, omanikele, töötajatele?

Koolitus- ja konsultatsioonifirmade juhtidele ja omanikele on oluline intellektuaalse omandi kaitse. Meie liidu liikmed ei aktsepteeri ebaausat käitumist. Koos õigusbürooga oleme välja töötanud juhised nii lepingute kui ka materjalide vormistamiseks juriidilisest aspektist lähtuvalt. Andmekaitse seaduse rakendamisel tegime koostööd ja palusime ühel teisel õigusbürool välja töötada meile sobivad dokumendid.

Liidu katusteemad