Eesti koolitusturu uuringu avalik esitlus tõi pinnale sektori valupunktid ja võimalused

29. septembril 2023 toimus KFL tellitud Eesti koolitusturu uuringu avalik esitlus. Ettekande tegi uuringu läbi viinud Levellab OÜ esindaja Tauno Õunapuu.

Esitlusejärgsel arutelul leiti, et olulised ja üllatavad tulemid uuringust oli keskmise suurusega koolitusfirmade väga vähene arv turul, minimaalne eksport ja vähene panustamine innovaatilistesse paind- ja e-õppe metoodikatesse ning vahenditesse. Positiivsena sai tõdeda, et turg on pidevalt kasvanud, organisatsioonide valmisolek inimeste arengusse panustada on tõusvas trendis ja ka riik on aidanud koolitusturul toimivate ettevõtete teenuste kvaliteedi ühtlustamisele kaasa aidata.

Leiti ka, et KFL peaks edasi tegelema sektori kvaliteedi edendamise ja uurida võiks sügavamalt tellijate ning koolitajate tegevust koolitusturul. Olulisena toodi välja sektori ekspordivõimekuse tõstmise.

Vaata järgi 29.septembril toimunud uuringu esitluse salvestust:

  • salvestuse asukoht on siin.
  • parool: +ad*Y9P6