IPR ja riigiabi KFL fookuses

Tänasel KFL juhatuse koosolekul konkretiseerisime koos advokaadibüroo Triniti spetsialistidega intellektuaalse omandi kaitse ja riigiabi teemasid.

Intellektuaalse omandi kaitse (IPR). Siin näeme kahte meile olulisemat teemat:

  1. Selgituskiri. Koostöös Triniti spetsialistidega töötame välja selgituskirja vastuseks kliendi nõudmisele hanke vm tingimustes nõutud vara ülemineku kohta. See kiri saab olema kättsesaadav kõikidele liikmetele.
  2. Selgitustöö. Intellektuaalse omandi kaitsest tulenevaid nõudeid ja ka võimalusi tuleb meil senisest enam selgitada nii oma liikmete hulgas, klientidele kui ka kogu ühiskonnas.

Riigiabi organisatsioonide ja inimeste arendamisel

Kas, kui palju ja kuidas peab riik toetama inimeste ja organisastioonide arendamist? Milline roll on riigil ja milline roll jääb erasektorile organisastioonide ja inimeste arendamisel? Soovime laiemapõhjalisemat ja ka üldisemat arutelu levitamist kogu ühiskonnas.

Mõlemaid teemasid käsitleme KFL arenduspäeval 5. mail 2016. Siis teeme kokkuvõtte siiani tehtust, kuulame erinevate ametkondade arvamusi ja süveneme enam teemasse.