Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, vaadati tulevikku ja valiti uus juhatus.

27. veebruaril Tallinnas toimunud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, käsitleti edasisi tegevussuundi ja valiti uus juhatus.

Üldkoosolekul tõdeti, et liidu senised tegevused on heaks lähtekohaks edasisel arenguteel. Juhatuse esimehe Kaido Vestbergi sõnul on organisatsioon oma tegevusega tõestanud selle vajalikkust. Samuti on liitu ja liidu  esindajaid järjest enam kaasatud erinevatesse koostöövõrgustikesse ja töörühmadesse.

Tulevikku vaatavalt nenditi, et kiiresti muutuvas majandusruumis on ettevõtete konkurentsiuvõime ja arengu toetamiseks eriti oluline töötajate teadmiste ning oskuste järjepidev kaasajastamine.  Eesti Koolitus – ja Konsultatsioonifirmade Liit peab senisest veelgi aktiivsemalt rääkima kaasa  täiskasvanuhariduse teemadel, seda nii strateegilistes kui ka sisulistes plaanis.  Peeti oluliseks täiskasvanuhariduse väärtustamist, kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmist ning võrdsete võimaluste kindlustamist.

Juhatuse liikmeteks valiti Kadri Arula, Mati Ilisson, Kaido Vestberg ja Aleksander Kotchubei.