Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit käsitles tulevikusuundumusi.

13. juunil toimus Viimsi Rannarahvamuuseumis Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu arengupäev, kus käsitleti tulevikusuundumusi ja arutleti liidu edasise arengu teemal.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede tegi ettekande teemal „Elukestva õppe korraldus ja tööturu vajadus“. Ettekandele järgnenud arutelus tõdeti vajadust tõhustada koostööd ja lepiti kokku järgmistes sammudes.

Liidu arengusuundade alane arutelu oli elav ja sisukas ning andis juhatusele mitmeid olulisi sisendeid uueneva strateegia väljatöötamisel.

Päeva lõpus kuulati isikuandmete kaitse eksperdi Andres Ojaveri ettekannet teemal “Olulised uuendused ettevõtetele uues isikuandmete kaitse määruses”.  Üheskoos tõdeti, et ka siin saab liit olla abiks oma liikmesorganisatsioonidele.