Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu uued liikmed on OPTI Personaliarendus ja Belbin Eesti.

Eesti Koolitus ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatus kinnitas 14. augustil toimunud koosolekul liidu uuteks liikmeteks OPTI Personaliarendus OÜ ja Belbin Eesti (Zirkel OÜ).

Juhatuse esimehe Mati Ilissoni sõnul on liikmeskonna kasv tervitatav ja oluline. Selle tulemusel kasvab liidu võimekus rääkida kaasa täiskasvanuhariduse teemadel. Samuti lisab see ettevõtetele ja organisatsioonidele kindlustunnet koolituspartneri valikul, kuna liidu liikmed juhinduvad ühistest kvaliteedinõuetest ja eetikapõhimõtetest.

OPTI Personaliarendus juhataja Indrek Rahi: „Meie koolitusfirma inimeste ja meie nelja riigi koostööpartnerite põhimõtteks on avatus, tihe koostöö ja pidev kogemuste vahetus. Tahame töötada koos EKFLi liikmetega arendamaks veel koostöövõimelisemat Eestit. Meie soov on aidata oma klientidel muutuda parima tööatmosfääriga organisatsioonideks. Kasutame selleks kõige kaasaegsemat oskusteavet, mida vahetame regulaarselt oma Rootsi, Soome, Läti ja Leedu kolleegidega.  Oleme tegutsenud aastast 2002. Meie ja meie partnerid viivad aastas läbi enam kui 200 koolituspäeva.“

„Belbin Eesti“ juhatuse liige Mats Soomre: „Suuri tegusid on alati mõistlikum koos teha ja mis siin salata, Eesti koolitusturg, mis on pidevas muutuses, vajab suunamiseks tegusate inimeste ühist jõupingutust. Eesti Koolitusfirmade Liiduga saame anda ühise panuse, et üha enam väärtustataks inimeste ja meeskondade professionaalset ja teadlikku arengut. Olles pea kakskümmend aastat kogu oma hinge ja südame pannud meeskondade koolitamisse ja treenimisse, on meil välja kujunenud kindlad põhimõtted, mis kattuvad väga hästi KFL’i põhimõtetega. On puhas rõõm liituda sama mõttemaailmaga inimestega. KoostööKunstiKool Belbin Eesti on maailma kõige parem eestikeelne meeskonnarollide ekspert, kes aitab meeskondadel rakendada kogu varjatud potentsiaali leides kõikide inimeste tegelikud tugevused ja lubatud nõrkused, et inimesed tunneksid end meeskonnas õnnelikuna.“