Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, vaadati tulevikku ja valiti uus juhatus.

27. veebruaril Tallinnas toimunud Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu üldkoosolekul analüüsiti tehtut, käsitleti edasisi tegevussuundi ja valiti uus juhatus. Üldkoosolekul tõdeti, et liidu senised tegevused on heaks lähtekohaks edasisel arenguteel. Juhatuse esimehe Kaido Vestbergi sõnul on organisatsioon oma tegevusega tõestanud selle vajalikkust. Samuti on liitu ja liidu  esindajaid järjest enam kaasatud erinevatesse koostöövõrgustikesse ja töörühmadesse. Tulevikku […]

Read More »

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit käsitles tulevikusuundumusi.

13. juunil toimus Viimsi Rannarahvamuuseumis Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu arengupäev, kus käsitleti tulevikusuundumusi ja arutleti liidu edasise arengu teemal. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede tegi ettekande teemal „Elukestva õppe korraldus ja tööturu vajadus“. Ettekandele järgnenud arutelus tõdeti vajadust tõhustada koostööd ja lepiti kokku järgmistes sammudes. Liidu arengusuundade alane arutelu oli elav […]

Read More »

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu uued liikmed on OPTI Personaliarendus ja Belbin Eesti.

Eesti Koolitus ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatus kinnitas 14. augustil toimunud koosolekul liidu uuteks liikmeteks OPTI Personaliarendus OÜ ja Belbin Eesti (Zirkel OÜ). Juhatuse esimehe Mati Ilissoni sõnul on liikmeskonna kasv tervitatav ja oluline. Selle tulemusel kasvab liidu võimekus rääkida kaasa täiskasvanuhariduse teemadel. Samuti lisab see ettevõtetele ja organisatsioonidele kindlustunnet koolituspartneri valikul, kuna liidu liikmed juhinduvad […]

Read More »