KFL pöördumine

Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda‎

18.03.2020

Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit (KFL) tunnustab Vabariigi Valitsust koroonaviiruse leviku tõkestamise vastu võitlemiseks võetud meetmete eest Eestis. Tekkinud erakorraline olukord on kõigi jaoks uus ja ettenägematu ning ettevõtetel pole olnud võimalik selleks valmistuda.

Koolituste ja konsultatsiooni valdkond on spetsiifikast tulenevalt tugevalt löögi alla sattunud. Enamiku koolituste läbiviimine ei ole karantiiniolukorras võimalik ega ka ohutu, mistõttu KFL liikmed on kõik avalikud koolitused ära jätnud või edasi lükanud. Samasugune protsess toimub ka organisatsioonide tellimuskoolituste puhul. Võimalusel viiakse koolitusi läbi e-keskkonnas, kuid paljudel juhtudel pole selline lahendus metoodiliselt sobiv ega ka tellijate huvides.

Koolitusettevõtjad rakendavad operatiivselt meetmeid oma töötajate tervise kaitseks ning püüavad nii palju kui võimalik ettevõtteid töös hoida. Koolitus- ja konsultatsiooniettevõtetes on peamiseks kululiigiks tööjõukulud, mis tähendab, et tulude vähendamisel on paratamatu töötajate sundpuhkusele saatmine või koondamine. Koolitus- ja konsultatsiooniettevõtete hulgas on palju mikroettevõtteid, kellel puuduvad reservid pikemaajaliseks toimetulekuks tulubaasi kadumisel.

Organisatsioonid ja üksikisikud võtavad arusaadavatel põhjustel kasutusele rangeid kokkuhoiumeetmeid ja on juba loobunud koolituste tellimisest. On tõenäoline, et selline lähenemisviis jätkub mõnda aega ka peale koroonaviiruse taandumist.

Koolitus- ja konsultatsioonivaldkond on Eesti ettevõtluse ja ühiskonna arengul kriitilise tähtsusega, taandarengud sektoris ohustavad innovatsiooni; uute juhtimispõhimõtete, meeskonna tõhusat rakendamist; majandusmudelite ja tehnoloogiate kasutusele võtmise kiirust ja kvaliteeti; töörahulolu ja motivatsiooni. Samas on just nüüd oluline efektiivsete, tööviljakust ja töötajate pühendumist tõstvate lahenduste algatamine ettevõttete ning kompetentsete koolitajate ja konsultantide koostöös.

Toetame EVEA ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt esitatud ettepanekuid majanduse ja tööjõuturu toetusmeetmete osas. Näeme, et nende toetusmeetmete rakendamine ka koolitus- ja konsultatsioonifirmades aitab oluliselt kiiremini kriisiga toime tulla.

Lugupidamisega

Tauno Õunapuu, Annika Allikas, Anni Sild, Mats Soomre, Kaido Vestberg Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit
juhatuse liikmed