COVID-19

Head KFL liikmed!

Koroonaviiruse kaudu leviva viirushaiguse COVID-19 teema on tänaseks teravalt aktuaalne ka Eestis ning KFL juhatus on jälginud kõike toimuvat kõrgendatud tähelepanuga.

Vabariigi valitsus otsustas alates 16. märtsist kõigis haridus- ja koolitusasutustes peatada kontaktõpe. On täiesti mõistetav, et kõik avalikud üritused lükatakse edasi. Avalike koolituste ohutuse eest vastutab koolitusasutus, mistõttu soovitame need edasi lükata. Organisatsiooni siseste tellimuskoolituste puhul soovitame hinnata riske koostöös tellijaga ning seejärel otsustada koolituse läbiviimise vorm või vajadusel edasilükkamine.

Meie liidu üks eesmärke on liikmeskonna huvide esindamine ja kaitsmine. Kutsume kõiki liituma värskelt loodud KFL Facebooki grupiga, et seal operatiivselt infot ja ideid jagada ning eesseisval kiirelt muutuval ajal võimalikult õigeid otsuseid teha.

Kasutame siinkohal Viveo Health lahket luba jagada nende koostatud nõuandeid kriisiolukorras toimimiseks:

Info Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel:

Järgige terviseameti soovitusi ja hoidke end!

KFL juhatuse nimel

Tauno Õunapuu