Ärivaldkonna täiendkoolitaja eriolukord

Koolitusmahud II kvartalis vähenevad 50-100%.

Plaanitakse palkasid vähendada, sundpuhkusele saatmist ja inimesi vallandada. Selline pilt kangastub Eesti koolitus- ja konsultatsioonifirmade liidu (kfl.ee) poolt oma liikmete hulgas läbi viidud kiirküsitluse tulemustest. Juba täna võib öelda, et selle eriolukorra mõju ei ole mitte ainult II kvartalile. Suvi on alati olnud tagasihoidlikum koolitamise aeg ja sügisel on ilmselt klientidel palju tegemist oma haavade lakkumisega.

Nüüd on aega koolitamiseks?

Täna on kuulda väljaütlemisi, et eriolukord on hea õppimiseks. Kui on aega, siis iseseisvaks õppimiseks küll, kuid kuidas on lood ärivaldkonna koolitajatega. Teatavasti ärivaldkonnas sõltume klientidest ja rahavoogudest. Siin ei saa lihtsalt seadusest tulenevalt inimeste palkasid tõsta. Mida tihedam konkurents ja efektiivsem majandus, seda suuremaid ootusi esitatakse ka koolitajale. Kui on oluline teema, siis leitakse ka aega. Aga nii koolitaja saamatusest kui ka kliendi oskamatusest kahjuks ei ole koolitus reeglina esimese prioriteedi teema kriisi olukorras.

Millal tegeletakse ärivaldkonnas arendamisega?

Kogu aeg püütakse tegeleda, kuid siiski enam tähelepanu vähemalt koolitamise aspektis saadakse ajal, mil läheb normaalselt. St ei lähe liiga halvasti, on raha arendamiseks. Ja ei lähe liiga hästi, st on aega arendamiseks. Eriolukord tekitab olukorra, kus teatud segmendid on ülekoormatud ja teatud segmentide töötajad jäävad tööta. Kodukontor ei tähenda veel lisaaega, on valdkondi nagu näiteks IKT, kus töö käib täismahus ka kodukontorist.

Distantsõpe leevendab olukorda.

Üks meie liidu liikmetest ütles, et kliendid on valmis jätkama õpinguid distantsõppes ja käibe kukkumine nii suur ei olegi. Kuid tegemist siinjuures on pikemaid programme pakkuva koolitajaga. Kliendid on valmis jätkama juba alustatud pikemaid programme distantsõppes vähemalt mingi aja. Lühiajalisi distantsõppe koolitusi saab müüa vaid hetkel aktuaalsetel teemadel.

Kaks suurt rahvusvahelist klienti, kuuldes, et nende rahvusvaheline koolitaja on valmis juba kokku lepitud auditoorsed koolitused läbi viima distantsõppena, olid rahul. Nad olid valmis materjalide ülekandmise eest digikeskkonda isegi 10-15% juurde maksma, väites, et tegelikult nad kogu projekti pealt võidavad oluliselt. Jäävad ära reisikulud ja ruumide rendid. Samas uute programmidega alustamine lükati edasi määramatuks ajaks.

Üksikuid koolitusi lükatakse edasi. Enamus pakutavaid koolitusi ärivaldkonnas ongi 1-2 päevased.

Konsultatsiooni on vaja ka raskel ajal.

Paremas olukorras on koolitajad, kes enam töötavad kui konsultandid. Kui oled võitnud kliendi usalduse, soovitakse sinu nõuandeid ka keerulistes situatsioonides. Omanik on valmis investeerima ka raskel ajal, kui ta näeb et selle investeeringu tasuvus (ROI) on olemas. Kõne alla tulevad ilmselt ka lühiajalised nn. kriisikoolitused (Impact Training), kui omanik usub saavutavat tulemust. Lihtsalt pädevuse tõstmise koolitustega pole võimalik eriolukorras tegeleda.

Ärivaldkonna täiendkoolitajad on paindlikud.

Pärast 2008-2010 majanduskriisi vähenes oluliselt põhikohaga täiendkoolitajate arv. Paljudel meist on mitu sissetuleku allikat või on tegemist inimestega, kes tegelevad koolitamisega pigem hobi korras (Life Style). Põhikohaga on koolitusfirmades tööl koolituste organiseerijad. Nende töökohtade säilitamine on kindlasti väljakutse omanikele.

Kokkuvõtteks.

Koolitusturu korrastamise vajadusest on palju räägitud ja ka tehtud. Täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS), andmete kogumine EHI-sesse, EKKA poolne lävendipõhine kvaliteedi hindamine jms meetmed mõjutavad täna eelkõige riigiasutuste koolitajaid. Ärivaldkonna kliendid keerulises situatsioonis peavad tegema õigeid otsuseid. Need, kes täna eksivad, ei suuda ka koolitust enam osta. Targalt tegutsejad ja õigeid koolitajaid-konsultante valivad kliendid jätkavad ka pärast kriisi. Kliendile vajalikke koolitusi ja nõuandeid pakkuvad koolitajad ja konsultandid elavad selle kriisi koos klientidega üle. Peale seda kriisi on meie koolitusturg enam korrastunud kui enne.

Kaido Vestberg on Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige, omab täiskasvanute koolitaja tase 7 kutset, on rahvusvahelise koolitus- ja konsultatsioonifirma Mercuri International Eesti juhtiv partner

Antud artikkel originaalis on avaldatud EPALE lehel