Kiri valitsusele täienduskoolitussektori töötasu toetusmeetme teemal

2. veebruaril saatis KFL valitsusele kirja, et juhtida tähelepanu mõnedele aspektidele, mis täienduskoolitussektori vaatest võiks toetusmeetmes olla teisiti. Avaldame siin all kirja muutmata kujul.

Lugupeetud Kaja Kallas, Liina Kersna, Tanel Kiik ja Meelis Paavel

Kirjutan Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu (KFL) nimel seoses täienduskoolitussektorile pakutava töötasu toetuse osas.

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu perioodil 28. detsember 2020 kuni 31. jaanuar 2021 märkimisväärselt häiritud.

Täname, et selline toetusmeede on loodud ja sinna hulka on arvatud ka täienduskoolitusettevõtted!

Tahame aga juhtida tähelepanu sellele, et meie hinnangul ei ole selline toetusmeede õiglane väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad asuvate tööandjate osas. 21. sajandil ei ole ettevõtte registreerimise, tegutsemise ega selle töötajate asukoht seotud teenuse pakkumise asukohaga.

Täienduskoolitusettevõtete jaoks on igapäevane praktika viia koolitusi läbi mitmes linnas või kliendi juures, sõltumata koolitusfirma enda asukohast. Piirangute tõttu valitsenud olukord pani näiteks Tartus tegutsevad, aga Harjumaal enamikku kliente omavaid koolitusettevõtted väga keerulisse majanduslikku olukorda.

Harjumaal, Tallinnas ja Ida-Virumaal elab ja asub üle poole Eesti elanikest ning ettevõtetest ehk potentsiaalsetest klientidest. Ettevõtted väljasool neid maakondi teenindavad samuti Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtteid ja eraisikuid. Ka Eesti ülejäänud maakondade ettevõtete käive on oluliselt langenud nendes kahes maakonnas kehtinud karmimate piirangute tõttu.

Seega teeme ettepaneku laiendada töötasu toetust üle Eesti, kõigile ettevõtetele. Kui on vajalik ja mõistlik tööandjaid Harju- ja Ida-Virumaal siiski kohelda mingil määral erinevalt ülejäänud tööandjatest teistes maakondades, siis väljaspool Harju- ja Ida-Virumaad paiknevatele tööandjatele võib töötasu toetus olla väiksema koefitsiendiga (nt 0,6).

Samuti märgime, et ainult EMTAK alusel toetuse saajate selekteerimine võib jätta hulga täienduskoolitusettevõtteid toetuse saajate hulgast välja, kuna nende peamine tegevusala on nt konsultatsiooniteenus. Riik Haridusministeeriumi näol on aastaid viinud ellu poliitikat, et täienduskoolitusettevõtted oleks registreeritud EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemis). Sellest lähtuvalt on meie teine ettepanek, et toetuse saajate hulka tuleks arvata ka kõik täienduskoolitusettevõtted, mis on EHIS-s vastavalt registreeritud.

Kui meie ettepanek ei tundu mingis osas mõistlik või vajaks detailides arutamist, oleme valmis kohtuma, jagama selgitusi, andma infot olukorrast täiendkoolitussektorist ning mõtlema kaasa, mis moodi kõige paremal viisil toetusmeetmeid seada.

Lugupidamisega

Raul Ennus
KFL juhatuse liige
Juhtivpartner – juunika.ee
+372 52 84 334
Juunika Koolitus

Toetusmeetmed_www.kriis.ee
www.kriis.ee