KFL testib soovitusindeksit

23. augustil toimus BCS koolituse liikmekülastuse raames sisukas arutelu täiendkoolitusasutustes soovitusindeksi kasutuselevõtu teemal. Jõudsime ühise kokkuleppeni, et sel sügisel testivad KFL liikmed (soovi korral löövad testis kaasa ka Eesti Akadeemilise Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EATK) liikmed) soovitusindeksi kasutamist oma ettevõtetes ja selleks panime kirja ka täpsemad katse läbiviimise tingimused. 

KFL katuseorganisatsioonina seisab turul kvaliteetse koolitusteenuse eest ning usume, et kliendi tagasiside on üks olulisemaid kvaliteedi määrajaid koolitusteenuse puhul. Kvaliteet on kas liidu üks neljast katusteemast.

Üks viis koguda ja kuvada võrreldavalt klientide tagasisidet on soovitusindeks. Seetõttu olemegi KFL liikmete hulgas alustamas soovitusindeksi testimist (perioodil oktoober-detsember 2022), et tekitada täienduskoolitusasutuste turule ühtset teenuse kvaliteedi hindamise ja kuvamise süsteemi, mille alusel on klientidel hea pakkujaid võrrelda ning leida endale just sobilik koostööpartner.


KFL liikmed testivad soovitusindeksit, et tekitada täienduskoolitusasutuste turule ühtne teenuse kvaliteedi hindamise ja kuvamise süsteem


Ühised kokkulepped soovitusindeksi katsetamiseks: 

  1. Kõik KFL liikmed katsetavad just SOOVITUSINDEKSI metoodikat. Soovitusindeks on ettevõtte kliendisuhete lojaalsuse mõõdik. See on üks alternatiiv traditsioonilistele kliendi rahulolu uuringutele ning väidetakse olevat korrelatsioonis tulude kasvuga. Soovitusindeksi on kasutusele võtnud rohkem kui kaks kolmandikku Fortune 1000 ettevõtteid. Tööpõhimõtted: https://et.wikipedia.org/wiki/Soovitusindeks.

  2. Soovitusindeksi meetodi kohaselt koosneb ankeet kahest küsimusest: 

  • Esimene küsimus ankeedis on alati sõnastuses: „Kui tõenäoliselt Sa soovitad meie ettevõtet/ teenust/ koolitust oma sõbrale või kolleegile?“ ning vastata saab skaalal 0-10. 
  • Teine küsimus on vabatekstiväli küsimusega: „Palun põhjendage oma hinnangut.“

  1. Soovitusindeksi küsimustiku saadab KFL liige välja kuni nädala jooksul peale koolituse toimumist (lõppu). 

  2. Soovitusindeksi küsimustiku saadab KFL liige välja kõikidele õppijatele (soovi korral ka tellija esindajale). 

  3. Soovitusindeksi katsetamine kestab perioodil oktoober – detsember 2022. Jaanuaris 2023 arutame liikmete kogemust.

  4. Soovitusindeksi selgitus, protsendi ja vastanute arvu avaldab KFL liige oma kodulehel. Selgituse võimalik sõnastus kodulehel: „XXX (ettevõtte nimi) on Koolitusfirmade Liidu liige ning kuulub seega täienduskoolitusasutuste hulka, kes usuvad, et kliendi tagasiside on üks olulisim kvaliteedi määraja. Selleks vaata meie soovitusindeksit siin: …(viide kodulehel asuva soovitusindeksi numbri juurde)….” 

Vajadusel küsi abi: