slideshow 1

Blogs

Koostöö EAS-iga jätkub

KFL juhatus täies koosseisus kohtus täna EAS ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse valdkonnajuhi Tiina Kaljuga. Meenutasime varasemat koostöö, rääkisime, mis on EAS-is ja KFL-is uut ning arutasime edasisisi koostöövõimalusi. Meeldiv oli tõdedea, et EAS uued suunad ühtivad enam meie arusaamadega koolituse ja konsulteerimise hankimisest ja läbiviimisest.Järgmise 7 aasta finantsperspektiiv ei ole täna veel selge, kuid teada on, et summad on väiksemad. See võimaldab samas EAS-il keskenduda enam sisulisele tööle.

Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega

27. mail toimus KFL juhatusel kohtumine HTM esindajatega. Kohtumisel esitleti KFL tegevuse prioriteete ja 2013 aasta tegevuskava ning uut juhatuse koosseisu. Arutati võimalikke koostöövõimalusi ning olukorda Eesti täiskasvanuhariduses. Kõne all oli EL uue finantsperioodi rahastamine.

Ministeeriumi poolt osalesid kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja hr. Andres Pung ja asejuhataja pr. Terje Haidak

Eesti Koolitusfirmade Liit uueneb

Eesti Koolitusfirmade Liidu 01. mail toimunud töökoosolekul käsitleti edasisi tegevussuundadega seonduvat. Eelkõige keskenduti organisatsiooni arengu, teenuste kvaliteedi ja eetika teemadele.  Püstitati eesmärgid 2013.a. tegevuste osas, millest olulisemad on eetikakoodeksi  ja kvaliteedialaste lähtekohtade väljatöötamine, tegevused klientide teadlikkuse tõstmiseks ning liikmeskonna suurendamine. Otsustati alustada põhikirja muutmise protsessi, nimetades Eesti Koolitusfirmade Liit ümber Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liiduks.

Eesti Koolitusfirmade Liit valis uue juhatuse

Eesti Koolitusfirmade Liidu üldkoosolekul, mis toimus 8. märtsil, 2013.a., otsustati taasaktiveerida liidu tegevus, kinnitati uued tegevussuunad ja valiti uus juhatus. Juhatuse liikmeteks valiti Peeter Puskai, Kaido Vestberg ja Mati Ilisson. Üldkoosolek otsustas võtta vastu kaks uut liiget, kelleks on Mercuri Eesti ja Wilson Learning Estonia.

Pages